Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 3iulie 2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 3iulie 2019

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEpentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.104/2001 privind organizarea şi funcţionareaPoliţiei de Frontieră Române

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/LEGE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/OUG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/OUG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/OUG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Autostrada Sebeş -Turda” – Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică “Modernizare DN5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573 – km 19+220”, precum şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SocietăţiiNaţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Drum de legătură autostrada A1 Arad – Timişoara – DN 69”, judeţulTimiş

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DEHOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a JudeţuluiNeamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţuluiNeamţ

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea adresei, valorilor de inventar şi a codului de clasificaţie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a ReţeleiNaţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, a realizării lucrărilor de amplasare şi branşament electric, precum şi a actualizării legislaţieispecifice

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurăriiactivităţilor specifice de către Societatea CONPET S.A Ploieşti

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţulNeamţ”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea AdministraţieiNaţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin AdministraţiaBazinală de Apă Dobrogea – Litoral

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţulTimiş

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei GroşiiŢibleşului, judeţulMaramureş

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/07/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 24 iniţiative legislative parlamentare