Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 februarie

 

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 20 februarie

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Agenției Naţionale de Îmbunătățiri Funciare aprobat prin HotărâreaGuvernului nr. 615/2014

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-23.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aiobiectivului de investiţii “Dezvoltarea Portului Tulcea – Etapa I”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-24.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențiobiectivului de investiţii “Pod peste râul Dâmbovița pe DN 73 km 78+519”, judeţul Argeș

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-25.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentruperioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-26.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în județele Brăila, Alba, Buzău, Brașov, Constanţa, Covasna, Dolj,Giurgiu, Gorj, Sibiu, Tulcea, Vaslui, Vrancea şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-27.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului aflate în administrarea Serviciului de Protecție şi Pază

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-28.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea şi funcționarea Comitetului Interministerial pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României laProgramele şi Inițiativele Europene Gestionate Centralizat de către Comisia Europeană

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-29.pdf

 

 

 1. MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea inițierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Socialiste Vietnam cu privire la eliminarea obligativitățiideținerii vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice, deserviciu şi oficiale

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-6.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegaţiei României la Conferinţa diplomatică pentru finalizarea negocierilor unui acord privind constituirea organizației interguvernamentale pentru semnalizare maritimă (AISM/IALA), Kuala Lumpur (25-28februarie)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-9.pdf

 

 • NOTE

 

 1. NOTĂ cu tema: “Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 26, judeţul Vâlcea, din domeniul public al municipiului Râmnicu Vâlcea în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității din Pitești, instituție aflată în coordonarea MinisteruluiEducaţiei şi Cercetării”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-1.pdf

 

 1. NOTĂ cu tema: “Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Suceava, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului Observatorul Astronomic “Planetariu” – clădire şi teren aferent în suprafață de 1.335 mp, situat în municipiul Suceava, B-dul Universității nr. 3A, judeţul Suceava, din domeniul public al județului Suceava în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şiCercetării”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-2.pdf

 

 1. INFORMĂRI

 

 1. INFORMARE privind planul de derulare a proiectelor pe care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale le va prelua de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NOTA-3.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.