Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 20 decembrie 2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 20 decembrie 2019

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prinaccidente de vehicule şi tramvaie

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/LG-3.pdf

 

 

 1. PROIECTE DEORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernuluinr.26/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/OUGNF-2.pdf

 

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri MineValea Jiului S.A.

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-26.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind stabilirea contingentului de lucrători străini nouadmişipe piaţa forţei de muncă în anul 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/HG-27.pdf

 

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NFHGANEXE-1.pdf

 

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Programele operaţionale/naţionale şi arhitectura instituţionalăde gestionare a fondurilor europene aferente Politicii de Coeziune 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-4.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea unor soluţii temporare privind delegarea serviciilor de operare a infrastructurii pentru proiectele fazatefinanţate din fonduri europene, în domeniul deşeurilor, astfel încât eligibilitatea cheltuielilor deja efectuate să nu fiepericlitată, până la finalizarea procedurii competitive

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-5.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Rezultatele celei de a 5-a runde de negocieri informale între autorităţile române şi Comisia Europeană privind documentele naţionale de programarea finanţărilor din fonduri europene 2021-2027, 2-4 decembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/MEMO-6.pdf

 

 

 1. NOTE
 2. NOTĂprivind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Oraşului Avrig, judeţul Sibiu, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al oraşului Avrig în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”Cpt.Dumitru Croitoru” aljudeţului Sibiu din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/12/NOTA-4.pdf

 

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.