Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 2 octombrie2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 2octombrie2019

 

 

 1. PROIECTE DE LEGI

 

 1. PROIECT DE LEGE privind majorarea capitalului autorizat deţinut de România la Banca Internaţională pentru Reconstrucţieşi Dezvoltare, în conformitate cu Rezoluţia nr. 663/2018 privind “Majorarea generală de capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD şi respectiv Rezoluţia nr. 664/2018 privind “Majorarea selectivă de capital 2018” adoptată de Consiliul Guvernatorilor BIRD

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/LG-2.pdf

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Modernizarea infrastructurii hardware şi software a Platformei Comune TETRA”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prealabilă în vederea recunoaşterii, prin hotărâre judecătorească, a Organizaţiei non-profit Radio Free Europe/Radio Liberty, INC

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-1.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 390/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-2.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronson Predeal-Cristian +Racord”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-3.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor imobile în suprafaţă totală de 105.392 mp, trecute în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a obiectivului de investiţii “Relocare spaţiu de servicii S3 la km 64 al A3 Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea, secţiunea Suplacu de Barcău-Borş”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-4.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Braşov, Cluj, Buzău, Mureş, Argeş, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Arad, Mehedinţişi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-5.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru imobilul înscris la nr. MF 154589, aflat în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-6.pdf

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile constând în foraje piezometrice în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea AdministraţieiNaţionale ”Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, pentru AdministraţiileBazinale de Apă Argeş-Vedea, Banat şi Buzău-Ialomiţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-7.pdf

 

 • NOTE

 

 1. NOTĂ DE INFORMARE referitor la plăţile anuale efectuate de Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor Publice în numele statului român, precum şi sumele datorate în continuare (27.960 euro/an), către Dobrogeanu Dumitru şi Dobrogeanu Păun Ioan morivat de traversarea de către o conductă Petrotrans a terenului aflat în proprietatea persoanelor fizice menţionate

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA.pdf

 

 1. NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Huşi, privind adoptarea unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Huşişi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Huşi, în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de PlăţişiIntervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Vaslui

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA-1.pdf

 

 1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al MunicipiluluiCălăraşi, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil-teren cu suprafaţa de 6.116 mp, situat în Municipiul Călăraşi, Str.Bucureşti, Nr.106, JudeţulCălăraşi, din domeniul public al Municipiului Călăraşi în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Călăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA-2.pdf

 

 1. NOTĂ privindtransmitereauneicerericătreConsiliul General al MunicipiuluiBucureşti, înscopuladoptării de cătreacesta a uneihotărâriprivindtrecereaunuiimobil din domeniul public al MunicipiuluiBucureştiîndomeniul public al statului, învedereadăriiînadministrareaMinisteruluipentruRomânii de Pretutindeni

Proiectulpoate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA-3.pdf

 

 1. MEMORANDUMURI

 

 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şiOrganizaţiaNaţiunilor Unite referitor la contribuţia cu resurse la Misiunea multidimensională integrată de stabilizare în Mali (MINUSMA)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/MEMO.pdf

 

 1. MEMORANDUM cu tema: punerea în executare a ordinului de confiscare emis de către autorităţile britanice cu privire la suma de 28.710 EURO

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/MEMO-1.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.