Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 octombrie2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 14 octombrie 2019

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-17.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-18.pdf

 

 

  1. NOTE
  2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu-Severin, în scopul emiterii unei hotărâri care are ca obiect trecerea unui imobil – teren cu suprafaţa de 7.503 mp, situat în Municipiul Drobeta Turnu-Severin, Str.Serpentina Roşiori nr.1-3, Judeţul Mehedinţi, din domeniul public al Municipiului Drobeta Turnu-Severin în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Tribunalului Mehedinţi, pentru construirea Palatului de Justiţie Mehedinţi (Sediu Tribunalul Mehedinţi şi Judecătoria Drobeta Turnu-Severin)

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/NOTA-4.pdf

 

  • RAPOARTE
  1. RAPORT de activitate pe anul 2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/RAPORT-1.pdf

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.