Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 mai 2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 14 mai 2019

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru completarea art.7 din Hotărârea Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea şifuncţionareaAgenţieiNaţionale pentru Zootehnie”Prof.dr.G.K. Constantinescu”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unor suprafeţe în imobilulproprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi DezvoltăriiRurale, înregistrat sub nr. MFP 34391

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul2019 al Regiei Autonome “Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea MinisteruluiTransporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivindaprobareabugetului de veniturişicheltuielipeanul 2019 pentruSocietatea de producere a energieielectriceînhidrocentraleHidroelectricaA., aflată sub autoritateaMinisterului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/NFHG-4.pdf

 

 

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivindaprobareastemeicomuneiCordăreni, judeţulBotoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile”Implementarea şi aplicarea ConvenţieiOrganizaţieiNaţiunilor Unite privind drepturilepersoanelor cu dizabilităţi (CDPD) în conformitate cu Decizia 2010/48/CE a Consiliuluiprivind încheierea de către Comunitatea Europeană a ConvenţieiNaţiunilor Uniteprivind drepturile persoanelor cu handicap”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională a îndeplinirii condiţiei favorizante”Planificarea globală a transporturilor la nivelul corespunzător”, prevăzută prinpropunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie defonduri UE post 2020 (CPR) şimăsurinecesareîndepliniriiacesteia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei favorizante “Plannaţional sau regional privind banda largă”, prevăzută prin propunerea de RegulamentCE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/MEMO-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 • INFORMĂRI
 1. INFORMARE privind privindstadiulpregătiriişiorganizăriialegerilorpentrumembrii din Româniaîn Parlamentul European din anul 2019, precumşipentrureferendumulnaţional din data de 26 mai 2019- 13 mai 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/05/INFO-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 6iniţiative legislative parlamentare.