Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 12 iunie2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 12 iunie2019

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru completareaanexeidinLegea nr. 143/2000 privindprevenireaşicombatereatraficuluişiconsumuluiilicit de droguri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/LG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri în vederea implementării activităţilor de evaluare necesare pentru aprobarea substanţelor active ale produselor biocideşi pentru autorizarea produselor biocide

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/OUGNF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 • PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti – Faza I: Racord c.f. la Terminalul T1, Aeroport Internaţional Henri Coandă Bucureşti”, lucrare de utilitate publică de interes național

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 şi Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucureşti-Obiect 7-Completarea Centurii rutiere a municipiului Bucureşti prin construcţia sectorului cuprins între DN 7 şi DN 1 A”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea       Sântandrei)-Autostrada A3 (Biharia)”, judeţulBihor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucureştiîntre A1-DN.7 și DN2-A2”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al SocietăţiiNaţionale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R.-Marfă”- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prorogarea termenelor prevăzute la art. 3 alin. (1) şi art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1476/2009 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile şiobligaţiile călătorilor din transportul feroviar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Dragă fluvială autopropulsată cu magazie proprie pentru transportul materialului dragat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 4 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţeeducaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-33.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare, restaurare şi extindere imobil ASE Bucureşti – Spaţii de educaţieşi cercetare ASE Bucureşti, Piaţa Romană nr. 7”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Electrocentrale Constanţa S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deciziei de închidere a Minei Petrila din cadrul SocietăţiiNaţionale de Închideri Mine Valea Jiului -S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivindaprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea BĂIŢA S.A. ŞTEI, aflată sub autoritateaMinisteruluiEconomiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. ROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei autonome “Imprimeria Băncii Naţionale a României”, aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţiicontribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Ministerul Justiţiei, într-un proiect de asistenţă tehnică privind conformitatea legislaţieinaţionale cu prevederile Convenţiei OCDE privind combaterea mituirii funcţionarilor publici în cadrul tranzacţiilor comerciale internaţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-17.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistarea definitivă a lucrărilor din cadrul obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul    Focşani”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 861 din 2 decembrie 1994 privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii “Spital materno-infantil cu 180 de paturi în municipiul Focşani”, judeţul Vrancea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 1 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 1018/2012 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţuluiCălăraşişi în administrarea Consiliului JudeţeanCălăraşi, precum şi privind actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-19.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung şi scoaterea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Clubul Sportiv “Muscel” Câmpulung a unei         părţi dintr-un imobil, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-20.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Stadionului orăşenesc Săveni situat în oraşul Săveni, str. Independenţei nr. 2, judeţulBotoşani în vederea realizării obiectivului de investiţii “Construire Complex Sportiv, strada Independenţei nr. 2, oraşul Săveni”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-21.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea desfiinţării Bazei sportive ACOMIN Cluj, situată în municipiul Cluj-Napoca, strada Mikszath Kalman nr. 16, judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-22.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/NFHGANEXE-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.41 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente evenimentului “Conferinţainternaţională a concurenţei, ediţia a II-a – Aplicarea la nivel naţional a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene”, organizat în perioada 13 – 17 noiembrie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii “Achiziţie sediu pentru Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în comunicații

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HGANEXA-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al JudeţuluiConstanţa, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţulConstanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţuluiDâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţulDâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei judeţuluiCălăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-27.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea stemei comunei Suliţa, judeţulBotoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Tămădău Mare, judeţulCălăraşi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rodna, judeţulBistriţa-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ezeriş, judeţulCaraş-Severin

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Rădeşti, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/HG-32.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. MEMORANDUMURI
 2. MEMORANDUM cu tema:Problematica regimului TVA aplicabil operaţiunilor de leasing financiar, în contextul prevederilor Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA (Directiva TVA), astfel cum acestea au fost interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) în cauza C – 164/15 Mercedes-Benz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea măsurii “Schemă de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român, în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului privind protecţiainvestiţiilor între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi Republica Socialistă Vietnam, pe de altă parte (în continuare “API UE-Vietnam”)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 1. MEMORANDUM cutema:DizolvareaCompanieiNaţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” – S.A. Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/06/MEMO-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDEREcuprivire la 22 iniţiativelegislative