Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 11 octombrie 2019

Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 11 octombrie 2019

 

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Autostrada Braşov-Târgu Mureş – Cluj – Oradea”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-9.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea art.11 alin. (1) şi (2) din HotărâreaGuvernului nr. 43/2015 privind organizarea şifuncţionareaAutorităţiiNaţionaleFitosanitare şi a anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şifuncţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea art. 6alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şifuncţionareaAutorităţii pentruAdministrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere aPrecipitaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-10.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public alstatului, din administrarea Serviciului de Informaţii Externe în administrarea RegieiAutonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-11.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice şi actualizarea valorilorde inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrareaConsiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-12.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind acordarea cetăţeniei române domnului “Zhukov Petr”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-13.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei ”MoscaluSerafima”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-14.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernuluinr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţuluiDâmboviţa, precum şi almunicipiilor, oraşelorşi comunelor din judeţulDâmboviţa

Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-15.pdf

 

  1. PROIECT DE HOTĂRÂREpentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aiobiectivului de investiţii “Pavilion de Medicină Operaţională-Politraumă în cazarma 1053Craiova”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/10/HG-16.pdf

 

 

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.