Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 29 noiembrie 2018

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

ședinței Guvernului României din 29 noiembrie 2018

 

  1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
  2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea programului guvernamental ”gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar”
  3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂpentru modificarea articolului 1 din Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război

 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
  2. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind aprobarea unor măsuri destinate organizării,desfăşurării şi finanţării, în anul 2018, a paradei militare naţionale prilejuite de data de 1Decembrie-Ziua Naţională a României
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea Societăţii Naţionale ”Casa Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA ”S.A., completarea art.3 din Hotărârea de Guvern nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,precum şi pentru modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului NaţionalAntigrindină şi Creştere a Precipitaţiilor şi suplimentarea bugetului MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

 

  • MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM privind aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Federaţiile Sindicale Reprezentative din Învăţământ
  2. MEMORANDUMprivind aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii