Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 22 octombrie 2021

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 22 octombrie 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I.             PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 798/2016 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate” și pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 193/2018 privind aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi “Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu dizabilităţi”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-43.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2021, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susținere a producției de plante aromatice pentru anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-44.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata unei contribuții financiare voluntare a României la bugetul Comunității Democrațiilor (CoD)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-3.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-4.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-5.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desființarea Spitalului de Obstetrică – Ginecologie Ploiești și reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Rucăr, judeţul Argeș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-45.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean (UM 0406 Constanța) ca urmare a reevaluării și schimbării unității de administrare pentru o parte din acesta, precum și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXE-2.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea poziţiei nr. 8 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Brașov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXA-1.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu (UM 0815 Sibiu)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-5.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-49.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu privire la imobilul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj precum şi înscrierea unor imobile în domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Galaţi

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-46.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2021 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-47.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind privind actualizarea datelor de identificare si a valorilor de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Curţii de Conturi, precum și darea în administrarea Curții de Conturi a unui imobil construcție cu destinația sediu administrativ situat în județul Timiș, aflat în domeniul public al statului și înscrierea în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-6.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor acte adiționale la acordurile de concesiune a unor perimetre de dezvoltare-exploatare petrolieră, încheiate între Agenția Națională pentru resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale “ROMGAZ” S.A

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-48.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit din perimetrul BOCȘA SUD, județul Caraș-Severin

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-6.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de ghips din perimetrul DUMBRAVACĂPUȘU, județul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-7.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de sare gemă din perimetrul NIREȘ, judeţul Cluj

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-8.pdf

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-50.pdf

 

 

II.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-2.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: Desemnare Coordonator național responsabil cu coordonarea și implementarea Recomandării privind Garanția pentru Copii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-3.pdf

III.       NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al municipiului Bacău, județul Bacău, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind transmiterea unui bun din domeniul public al municipiului Bacău în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-5.pdf

IV.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 inițiative legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/PUNCTE-DE-VEDERE-1.pdf

2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 60 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-7.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.