Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 mai 2018

 comunicatus Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 16 mai 2018 poze

 

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda

şedinţei Guvernului României din 16 mai 2018

 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGEprivind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

 

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernuluinr.1/2016
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 octombrie 2017, 25 octombrie 2017 şi, respectiv, 19 decembrie 2017, la Acordul de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemuluijudiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 117 din Regulamentul pentrufurnizarea şi utilizarea energiei termice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.425/1994
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea şi modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale adrumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.701/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de interes naţional ”Reabilitarea DN 6 secţiunea Filiaşi-Ciochiuţa km 268+390-297+070 şi km 297+384-298+000, judeţele Mehedinţi şi Dolj”, precum şi modificarea anexei nr.2 la HotărâreaGuvernului nr.701/2012
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2018 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.689/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Târgu Jiu”, precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.689/2014
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferentactivităţii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Transporturilor
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării Naţionale din Republica Elenă privindcooperarea în domeniul apărării, semnat la Bucureşti, la 9 martie 2018
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Hangar mentenanţă de nivel complex pentru aeronave încazarma 546 Otopeni”
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Societatea Naţională ”PLAFAR” S.A, aflată sub autoritatea MinisteruluiEconomiei
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru înlăturarea efectelor incendiului produs în data de 11 aprilie 2018 la Institutul deBoli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M.Georgescu” Iaşi
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului “RibeiroCarlos Henrique”
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile şi darea acestora în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Maramureş
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic “CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Turismului
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului “Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei părţi din clădirea aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea şi Clubul Sportiv Şcolar de Gimnastică Focşani, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea demolării, precum şi actualizarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de colaborare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Republica Cuba, semnat la Havana în data de 2 decembrie 2015

 

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul RepubliciiPolone şi Guvernul României privind mormintele de război
 2. MEMORANDUM cu tema: Donarea unor bunuri de uz didactic aparținând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, către MinisterulApărării al Republicii Moldova
 3. MEMORANDUM cu tema: Elemente de poziționare a României în perspectivanegocierilor privind politica de coeziune post-2020
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor de recrutare în vederea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Aeroclubului României, Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă şi CentruluiInvestigații şi Analiză pentru Siguranţa Aviaţiei Civile
 5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea ocupării posturilor vacante din cadrul Ministerului Cercetării şi Inovării, pentru pregătirea viitoarei Preşedinţii a Consiliului UniuniiEuropene în anul 2019
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de la nivelul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică -CERT.RO şi a Agenţiei pentru Agenda Digitală a României, precum şi cele din afara organigramei, aferente proiectelor finanţate din fonduri europene, derulate de către MinisterulComunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale

 

 

 1. RAPOARTE
 2. RAPORT privind creanțele României la 31 decembrie 2017 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acțiuni externe, derulate înainte de31 decembrie 1989

 

 

 1. PUNCTE DE VEDERE

 

 

 1. Proiecte de punctede vedere cu privire la 20 iniţiative legislative parlamentare