Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 octombrie 2021

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 14 octombrie 2021

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

 

I.             PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2021 privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGNF-1.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-35.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declasificarea informațiilor clasificate secrete de stat cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securității Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naționale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-36.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-37.pdf

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor

cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru organizarea unor centre de vaccinare la punctele de trecere a frontierei în județul Suceava, în vederea operaționalizării unor centre mobile de vaccinare împotriva COVID-19 la nivelul autorității publice locale din Sectorul 2 al Municipiului București și pentru organizarea corespunzătoare a punctelor de vaccinare și triaj în cadrul unor unități sanitare din județul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXA-4.pdf

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea și evidența proprie a Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administraţia Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia, precum și a Secretariatului General al Guvernului, prin Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HGANEXE-3.pdf

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea IOR S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-38.pdf

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „General Magheru” al județului Vâlcea

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NFHGANEXA.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Ploiești – Buzău”, aflate pe raza localităților Săhăteni, Ulmeni, Movila Banului, Pietroasele, Stâlpu, Buzău, Țintești, din județul Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-39.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-40.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ighiu, judeţul Alba

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-41.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de steag al judeţului Timiș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/HG-42.pdf

 

 

II.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare a candidaților la funcția de membru al Plenului Consiliului Concurenței

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții, în valoare de 305 mil. EUR, pentru susținerea obiectivului de investiţii Spitalul Regional de Urgență Cluj și a semnării acestuia și acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanțelor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/MEMO-1.pdf

 

III.       NOTE

1.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Beiuș, județul Bihor, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile situate în municipiul Beiuș, identificate în Cărțile funciare nr. 102034, 102273 și 102274 ale municipiului Beiuș, cu nr. cadastrale 102034, 102273 și 102274, din domeniul public al municipiului Beiuș, județul Bihor, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-1.pdf

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Voineasa,

județul Olt, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil,

situat pe teritoriul administrativ al comunei Voineasa, identificat în cartea funciară a

comunei Voineasa nr. 50230, nr. cadastral 20, din domeniul public al comunei Voineasa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale pentru desfășurarea activităților specifice domeniului apărării naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-3.pdf

3.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al

Guvernului, a unei cereri către Consiliul Județean Neamț, în scopul adoptării de către

acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al județului

Neamț în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului

Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamț

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/10/NOTA-4.pdf

Notă: Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.