Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 20.04.2016

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în

şedinţa Guvernului României din 20.04.2016

I.             PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului suplimentar, semnat la Doha la 3 mai 2015, la Acordul între GuvernulRomâniei şi Guvernul Statului Qatar privind transporturile aeriene, semnat la București la 26 iulie 1993

II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 821/2015 privind aprobarea Programului naţional al manifestărilor prilejuite de aniversarea Centenarului Primului Război Mondial

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Consolidare DN7 km 246+500 – km 251+025”, judeţul Sibiu

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul meteorologiei şi hidrologiei, semnat la Bucureşti, la 01 aprilie 2015

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul forestier, semnat la Bucureşti, la 01 aprilie 2015

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.1589/2002 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi unităţile din subordinea sa a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Barcani, judeţul Covasna

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Boteşti şi Cordun, judeţul Neamţ

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din proiectul PHARE 2006/018-147.03.11 – Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge – unităţile de transfuzie – din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, în vederea scoaterii din funcţiune şi desfiinţării acestora

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru actualizarea elementelor cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Bucureşti şi transmiterea unei părţi din acesta în administrarea Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.26 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind acordarea cetăţeniei române domnului Saritov Albert

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei Sassa Kateryna

20.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei Zhydachevska Kateryna

21.PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecţi şi/sau subprefecţi

22.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.750/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ”Modernizarea Centurii Rutiere a Municipiului Bucureşti între A1-DN 7 şi DN 2-A2”

III.         BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii de Transport cu Metroul – Metrorex S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa ”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome ”Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii ”Telecomunicaţii” C.F.R.-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale ”Romtehnica”-S.A, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Biroul de presă