Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 29 martie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în

ședința Guvernului României din 29 martie 2019

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor – Administraţia Naţională “Apele Române
 3. ORDONANȚĂDE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
 4. ORDONANȚĂDE URGENȚĂde modificare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistriţa-Năsăud” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ”Amenajare complexă râu Bârzava şi afluenţi pe sectorul Bocşa-Gătaia-Denta, judeţul Caraş-Severin şi judeţul Timiş” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
 4. HOTĂRÂREprivind completarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare
 5. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
 6. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.7 alin. (1) şi (2) din Regulamentul-cadru prevăzut la art.23 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru personalul din familia ocupaţională de funcţii bugetare ”Învăţământ”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.34/2018
 7. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mehedinţi, Constanţa, Dolj, Călăraşi, Bihor, Sibiu, Olt, Covasna, Gorj, Argeş, Ilfov, Timiş şi municipiul Bucureşti în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ”Achiziţia echipamentelor pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţie, reabilitare şi modernizare a infrastructurii rutiere în vederea asigurării viabilităţii şi siguranţei traficului”
 9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului “Extinderea implementării soluţiei tehnice de recuperare în caz de dezastru a N.SIS II”
 10. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0827 Cluj-Napoca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 11. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
 12. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române doamnei ”Gladun Daria”
 13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul sănătăţii şi al ştiinţelor medicale, semnat la Ankara la 15 octombrie 2018
 14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei judeţului Braşov
 15. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ghilad, judeţul Timiş
 16. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ineu, judeţul Bihor
 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Nicolae Bălcescu, judeţul Vâlcea
 18. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Răcăşdia, judeţul Caraş-Severin
 19. HOTĂRÂREprivind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Puţaru Adriana
 20. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către Crişu Nina-Carmen
 21. HOTĂRÂREprivind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Tortora Laurenţia-Georgeta
 22. HOTĂRÂREprivind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ilfov de către Voicu Vincenţiu
 23. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizată în agricultură
 24. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină utilizat în acvacultură
 25. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative din domeniul activității de îmbunătățiri funciare
 26. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
 27. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/școlar
 28. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Fondului de mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu
 29. HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului maxim de personal pe anul 2019 pentru operatorii economici din industria națională de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art.24 din Legea nr.232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
 30. HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Târgu Neamț-Iași
 31. HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 30 aprilie 2019 ca zi liberă

 

 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM referitor la Raportul asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2018
 2. MEMORANDUM cu tema: Măsuri necesare îndeplinirii condiţiei prealabile “Strategia naţională de integrare a romilor”
 3. MEMORANDUM cu tema:”Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Comunei Dorna Candrenilor, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil – clădire și teren în suprafață de 1.897 mp situat în intravilanul satului Dorna Candrenilor, comuna Dorna Candrenilor, DN 17, jud. Suceava, din domeniul public al comunei Dorna Candrenilor în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale
 4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii ”Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind implementarea inițiativelor comune pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație în sectorul comun româno-bulgar al Dunării și conectivitatea de transport între ambele state”

 

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

 

 1. PUNCTE DE VEDERE
 2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
 3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
 4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr. 169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Muzeului Centenarului Marii Uniri
 6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 24 din 5 martie 2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii
 7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerealegislativă pentru modificareașicompletareaLegiiEducațieiNaționale 1/2011
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluțiunea Adunării Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918
 10. PUNCT DE VEDEREal Guvernului referitor la propunerealegislativă pentru completarea art. 60 din Legea nr.227 din 8 septembrie 2015 privindCodul fiscal
 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerealegislativăprivindmodificareaLegiicetăţenieiromâne nr. 21/1991
 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece
 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor lapropunerealegislativăpentru modificareașicompletarea art. 187 din Legea nr. 98/2016 privindachizițiilepublice
 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Bp. 570/2018, Plx. 152/2019) și la propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Bp. 591/2018, Plx. 153/2019) – nr. DPSG 382/25.03.2019.
 15. PUNCT DE VEDERE referior la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații