Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 9 septembrie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat

act în ședința din 9 septembrie 2019

 

 1. HOTĂRÂRI
 2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020
 3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CLUJ”
 4. HOTĂRÂREprivind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea “AVIOANE CRAIOVA” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 5. HOTĂRÂREprivind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea ROMAERO S.A.,aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
 6. HOTĂRÂRE pentrumodificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionareaInspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, precum şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea uvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
 7. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative
 8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, modernizare dotare și extindere bazin de înot, municipiul Drobeta-Turnu Severin”

 

 

 1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, județul Tulcea, municipiul Tulcea, str. 1848 nr. 14A, lot 1”
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Comerciale “Institutul de CercetăriînTransporturi – INCERTRANS” S.A., aflată sub autoritateaMinisteruluiCercetăriișiInovării
 3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Națională “Poșta Română” – S.A., aflată sub autoritateaMinisteruluiComunicațiilorșiSocietățiiInformaționale
 4. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activitățile organizate în cadrul Conferinței șefilor statelor majore generale/ale apărării din țările din Balcani pe probleme de cooperare militară, acțiune de protocol cu caracter deosebit, organizată de Ministerul Apărării Naționale, în perioada 3-5 septembrie 2019
 5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea celui de-al Șaselea Amendament la Addendum-ul la Memorandumul Multilateral de Înțelegere (MMOU) între miniștrii apărării din cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord privind programul comun NATO E-3A, referitor la modernizarea Sistemului NATO Aeropurtat de Avertizare Timpurie și Control (NAEW&C), semnat de partea română, la București, la 16 mai 2019
 6. HOTĂRÂRE pentru modificare art.4 din Hotărârea Guvernului nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul și stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) art. 84 din Legea educației naționale nr.1/2011
 7. HOTĂRÂRE pentru suplimentarea bugetelor Autorității Electorale Permanente și Serviciului de Telecomunicații Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
 8. HOTĂRÂRE privind votul prin corespondență
 9. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către doamna Popescu Monica
 10. HOTĂRÂREprivind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița
 11. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
 12. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Caraș-Severin de către domnul Hogea Cătălin-Ionuț
 13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Bretean Dorel-Ovidiu
 14. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către domnul Marian Horațiu-Lucian
 15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin
 16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Mera Nicolae-Gheorghe
 17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cotîrleț Paul-Claudiu
 18. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iași de către domnul Blănaru Constantin-Adrian

 

 1. MEMORANDUM
 2. MEMORANDUM cu tema: Strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale 2019-2021

 

 • NOTE
 1. NOTĂ referitoare la Raportul privind activitatea întreprinderilor publice, pentru anul 2018
 2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Constanţa, judeţulConstanţa, în scopul adoptării unor hotărâri ce au ca obiect transmiterea unor imobile, din domeniul public al municipiului Constanţa în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, astfel:

– terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, zona Metro 2, judeţulConstanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 249783, nr. cadastral 249783, pentru înfiinţarea unui cimitir militar;

– o parte din terenul situat în intravilanul municipiului Constanţa, lot 1, judeţulConstanţa, înscris în cartea funciară a municipiului Constanţa nr. 228940, nr. cadastral 228940, pentru amplasarea unui monument comemorativ de for public dedicat Zilei Dobrogei

 

 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Președintele României din anul 2019