Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 21 octombrie 2019

 • Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în
  cadrul ședinței din 21 octombrie 2019
  I. HOTĂRÂRI

  1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul
  României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, prin scrisoarea
  semnată la Tokyo la 9 iulie 2019 şi la Bucureşti la 22 iulie 2019 la Acordul de
  împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu
  Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni-Bucureşti dintre Agenţia
  Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10
  martie 2010
  2. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul
  bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului
  Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Ilfov, Braşov, Constanţa, Bihor,
  Iaşi, Botoşani, Mehedinţi, Brăila, Vaslui, Galaţi şi municipiul Bucureşti
  3. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din
  domeniul public al statului a unor construcţii şi darea acestora în administrarea
  Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
  4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile
  cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru
  aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca
  urmare a reevaluării acestora
  5. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei ”Moscalu
  Serafima”
  6. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Zhukov Petr”
  7. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Sikuea Taliauli
  Malohi Niutakeifanga Falekaono”
  8.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare – Dezvoltare pentru
  Viticultură și Vinificație Drăgășani și pentru modificarea anexei nr. 3 la
  Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al
  bunurilor din domeniul public al statului
  9. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 275/2019
  pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru
  Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și
  Recipientelor sub Presiune ”CNCIR” SA, aflată sub autoritatea Ministerului
  Economiei
  10.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din
  Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de
  primă urgență a unor lucrări de investiții de prevenire și înlăturare a efectelor
  calamității naturale produse ca urmare a alunecării de teren care a afectat taluzul
  Canalului Dunăre – Marea Neagră, mal stâng, între km 56+989 (km 7+421
  navigație) și km 57+217 (km 7+193 navigație)
  11.HOTĂRÂRE pentru trecerea din proprietatea privată a statului în proprietatea
  publică a statului și în folosință gratuită a Patriarhiei Române, pentru Mitropolia
  Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale a unui imobil aflat în
  administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte
  II. MEMORANDUMURI
  1. MEMORANDUM cu tema: Notificarea reprezentanţilor Uniunii Nionale a
  Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) în cadrul delegaţiei României la
  Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada 2020-2025