Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 13 noiembrie 2019

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul ședinței din 13 noiembrie 2019

 

 

 1. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aplicarea unor măsuri de protecţie socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective din cadrul operatorilor economici pentru care s-au adoptat planuri de disponibilizare în perioada 2019-2024
 3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără un acord

 

 1. ANALIZE/INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind stadiul elaborării şi avizării actelor normative privind activitatea ministerelor
 3. INFORMARE privind activităţile derulate la nivelul MAI, în contextul desfăşurării procesului electoral pentru alegerea Preşedintelui României-Turul I (10 noiembrie 2019)
 4. INFORMARE privind relațiile contractuale dintre Complexul Energetic Hunedoara (CEH) și CFR Marfă
 5. INFORMARE privind evoluția pestei porcine africane

 

III. HOTĂRÂRI

 1. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.746/2019 privind numirea unui consul general
 2. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.565/2019 privind rechemarea şi numirea unui consul general
 3. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către Popica Eduard-Andrei
 4. HOTĂRÂRE pentru modificarea pct.3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017
 5. HOTĂRÂRE privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor eligibile aferente operațiunilor de urgență și de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România