Proiect pentru beneficiarii Centrului Social „Sfântul Vasile” al Asociației Vasiliada

Asociația Vasiliada implementează în perioada 15 februarie – 31 decembrie 2016 Proiectul „Subvenție Legea 34/1998”. Proiectul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției sociale și Persoanelor Vârstnice și vine în sprijinul beneficiarilor Centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sf. Vasile”.

În data de 29.02.2016 a fost organizată, la sediul centrului Social de Urgență pentru persoane fără adăpost „Sfântul Vasile” o conferință, care a urmărit promovarea serviciilor sociale și a obiectivelor propuse pe parcursul perioadei de implementare a proiectului.

 

În cadrul acestui eveniment au fost invitați reprezentanți ai  autorităților locale, precum și reprezentanți ai instituțiilor care pot veni în sprijinul procesului de reintegrare socio – profesională a acestei categorii de persoane dezavantajate social.

Centrul Social de Urgență pentru persoane fără adapost „Sfântul Vasile” oferă următoarele servicii: găzduire în sistem rezidențial și servirea mesei; activități de consiliere socială; acompaniere în vederea obținerii unor acte de identitate și de stare civilă; consiliere psihologică; informare asupra anumitor drepturi și obligații, informații despre sănătate; asistență medicală;  informare și consiliere priofesională; suport pentru găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe, accesarea unor cursuri de calificare și recalificare profesională.

Prin serviciile acordate în cadrul proiectului se va avea în vedere asigurarea găzduirii provizorii până la ieșirea din situația de criză și reducerea treptată a gradului de excludere socială pentru această categorie de persoane.

În urma acordării subvenției ne propunem următoarele rezultate: cel puțin 45 de persoane vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului; cel puțin 5 persoane vor fi reintegrate pe piața muncii; cel puțin 10 apariții media cu informații relevante despre proiect și finanțatori; cel puțin 8 persoane vor obține actele de identitate sau de stare civilă; cel puțin 45 de persoane vor beneficia de asistență medicală.