Procentul de promovare din sesiunea 2022 din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 71.52% în județul Dolj

Procentul de promovare din sesiunea 2022(medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 71.52în județul Dolj.

Rezultatele obținute de candidați au fost publicate astăzi, 27 iulie 2022, de către Ministerul Educației, pe site-ul dedicat.

Au fost declarați promovați, după soluționarea contestațiilor, 113de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului..

Din totalul celor 158de candidaţi cu lucrări evaluate, 71de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 – 10. Dintre aceștia, 1 candidata fost notat cu 10(EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA), iar 36 candidați au primit note între 9,00 și 9.99. De asemenea, 76de candidați au avut note între 5 și 7,99.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.