Prioteasa, CJ Dolj: Programe cu finanţare europeană pentru informatizarea primăriilor

Președintele Consiliului Județean (CJ) Dolj, Ion Prioteasa, anunță că instituția a obținut o nouă finanțare din fonduri europene, pentru trei proiecte cu o valoare cumulată de peste 4 milioane de euro, care vizează creșterea eficienței în activitatea primăriilor, în special a gestionării registrelor agricole, prin informatizare.

Potrivit președintelui CJ Dolj, Ion Prioteasa, lista beneficiarilor cuprinde 45 de localități din județ, ale căror administrații locale vor fi incluse într-un sistem integrat, urmând să fie dotate cu aparatura și programele informatice necesare.

Așa cum i-am obișnuit pe doljeni, consiliul județean și-a propus să abordeze toate programele prin care poate fi atrasă finanțare europeană pentru realizarea unor proiecte.

În plus, principiul după care ne-am ghidat, de-a lungul timpului, a fost acela că eficientă nu poate fi decât o administrație care îmbrățișează noul și știe să se folosească de instrumentele tot mai performante pe care le oferă această industrie a tehnologiei informației.

Să nu uităm că, la noi în țară, Consiliul Județean Dolj s-a numărat printre primele care s-au orientat către implementarea sistemului GIS pentru urbanism și amenajarea teritoriului. Prin intermediul lui, am reuşit să realizăm inventarierea şi cartarea în format electronic pentru toate cele 104 comune din judeţ, cu tot ceea ce presupun ele: terenuri, construcţii, drumuri, reţele de utilităţi. A fost un mare pas înainte, prin care am simplificat cu mult activitatea în acest domeniu, inclusiv procedura de eliberare a certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire.

Ne bucură, așadar, faptul că vor primi finanțare europeană trei proiecte ale noastre, care înseamnă, în total, peste 4 milioane de euro și prin care continuăm modernizarea în administrație.

Odată puse în funcţiune, aceste sisteme informatice vor îmbunătăți, în primul rând, modul în care îşi desfășoară activitatea personalul din primăriile partenere. Sfera beneficiarilor este, însă, cu mult mai largă, pentru că de câștigat vor avea, de fapt, doljenii din cele 45 de localităţi vizate, care numără aproape 170.000 de suflete, aceasta fără a mai lua în calcul și mediul de afaceri, firmele care intră în contact cu primăriile pentru a depune sau obține diferite înscrisuri.

În mod direct, le facem munca mai ușoară celor care lucrează în administrația locală, pentru că vor fi mai simplu de înregistrat și de prelucrat datele din registrele agricole și nu numai, dacă ne gândim că, prin cele trei proiecte, vor fi cumpărate ori, după caz, actualizate și programe pentru alte activități, fie ele bugetare, de contabilitate, fie legate de taxele și impozitele locale.

Va exista o bază centrală conținând toate aceste date, cu servere gestionate de consiliul județean, la care primăriile partenere vor fi în permanență conectate, prin internet, cu ajutorul programelor speciale. Se creează astfel și premisele pentru un viitor sistem de videoconferințe, care să asigure o cale de comunicare mai rapidă.

Mai mult, revenind la GIS, trebuie spus că va fi realizată o corelare între acesta și noul sistem. Astfel, la informațiile pe care le avem acum despre poziționarea unei proprietăți, despre destinația terenului, din punct de vedere urbanistic, despre distanța față de rețelele de utilităţi, se adaugă cele din registrele agricole, cu numărul membrilor gospodăriei, cu suprafețe de teren și categorii de folosință, cu tipuri de culturi, efective de animale, dar și cele privind taxele și impozitele locale aferente, totul într-un tablou complet.

Trebuie subliniat faptul că vom avea un sistem deschis, care va fi extins ulterior, prin includerea de noi localități. Ce începem acum este o primă etapă, de care nu putem fi decât mulțumiți, ținând cont că ne numărăm deja printre județele cu cea mai mare finanțare obținută și că mai avem depuse și alte proiecte similare.

Vor apărea, cel mai probabil, și unele aspecte de noutate pentru angajații primăriilor, însă tocmai în acest sens s-a prevăzut în proiecte – pe lângă achiziționarea de echipamente, pe lângă dotarea cu programe informatice și asigurarea serviciilor de internet – și instruirea personalului în vederea folosirii lor.

De partea cealaltă, a cetățeanului, acestea se vor traduce, mai întâi de toate, într-o economie de timp, pentru că vor putea fi procesate mai repede cererile și declarațiile, va fi mai facil accesul la diverse formulare, la instrucțiunile de completare a lor, la listele cu acte necesare, se va crea inclusiv posibilitatea de a plăti taxele şi impozitele prin internet. În definitiv, acesta este și scopul principal al proiectelor noastre: să asigurăm condițiile pentru o administrație și mai deschisă, mai accesibilă doljenilor și, bineînțeles, mai eficientă“, a declarat președintele Consiliului Județean Dolj, Ion Prioteasa.

Cele trei proiecte, având CJ Dolj în calitate de lider, în parteneriat cu un număr total de 45 de unități administrativ-teritoriale din județ, vor beneficia de finanțare în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice și au prevăzută o durată de implementare de 18 luni. Cumulat, valoarea totală se ridică la 20,2 milioane de lei, inclusiv TVA, sumă din care 19,7 milioane de lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă.

BIROUL DE PRESĂ