Primăria Municipiului Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, anunţă că începând cu data de 02.12.2020, va demara procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde

Primăria Municipiului Craiova, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Craiova, anunţă că începând cu data de 02.12.2020, va demara procedura de distribuire a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde către beneficiarii de pe raza municipiului Craiova, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului comun al Ministerului Fondurilor Europene şi al Ministerului Afacerilor Interne nr. 1242/159/2020 pentru aprobarea Procedurii specifice de distribuire a tichetelor pe suport electronic pentru mese calde şi a măsurilor auxiliare, precum şi a mecanismului de implementare aferent.

 

Potrivit acestor acte normative, beneficiază de tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu valoarea nominală de 180 lei/lună, următoarele persoane defavorizate, de pe raza municipiului Craiova:

 

  1. a) persoanele care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizaţia socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii. În cazul în care destinatarii finali beneficiază de mai multe indemnizaţii sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depăşeşte valoarea indemnizaţiei sociale pentru pensionari, aceştia nu beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde;
  2. b) persoanele/familiile fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate şi familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale.

 

Distribuirea se face de la sediul Direcției Generale de Asistență Socială Craiova, din Str. Mitropolit Firmilian, nr. 14. 

Programul de distribuire este de luni până joi, în intervalul orar 08:00 – 16:30, iar vineri, în intervalul orar 08:00 – 14:00.

 

Tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde vor fi ridicate de beneficiari în baza actului de identitate valabil, prezentat în original.

Destinatarul final poate utiliza tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate. Tichetul social pe suport electronic pentru mese calde are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii, fără a se înţelege că aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.

 

            Informații suplimentare se obțin la următoarele date de contact:

– sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Mitropolit Firmilian, nr. 14, tel. 0351428364;

– sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială Craiova, din str. Eustațiu Stoenescu, bl. T8, parter, tel. 0251437617;

– pagina de internet a Direcției Generale de Asistență Socială Craiova: www.spascraiova.ro.

 

Având în vedere contextul epidemiologic, reamintim cetățenilor să respecte toate măsurile în vigoare pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: purtarea măștii, evitarea aglomerațiilor, spălatul pe mâini și distanțarea fizică.