Primăria Craiova: Se redeschide circulaţia pe AI Cuza

 

Primăria Municipiului Craiova anunţă faptul că, din data de 15.04.2013, se va deschide circulaţia rutieră pe str. A. I. Cuza în intersecţia cu Bld. Carol, respectiv cu str. Arieşpe direcţiile de mers Est-Vest şi Vest-Est.
Primăria Municipiului Craiova anunţă, de asemenea, restricţionarea circulaţiei rutiere, în perioada 15.04.2013 – 19.04.2013, în intersecţia str. Arieş cu str. Eugeniu Carada pentru executarea lucrărilor de realizare a joncţiunii reţelei de evacuare a apelor pluviale din pasajul denivelat subteran cu reţeaua de colectare a apelor pluviale a municipiului Craiova .
Restricţionarea circulaţiei rutiere se face în urma cererii nr. 56975/2013 prin care S.C. MITLIV EXIM S.R.L. solicită eliberarea acordului pentru restricţionarea circulaţiei rutiere.
Acordul la această solicitare a fost aprobat, cu următoarele condiţii:
 Se vor respecta de către constructor schema de semnalizare aşa cum a fost avizată de Poliţia Rutieră şi “Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000;
 Constructorul va delimita strict zona de intervenţie şi va asigura variante de acces auto alternative pentru locatari, sau pentru eventuale situaţii de urgenţă;
 Constructorul răspunde civil, administrativ, contravenţional sau penal (după caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube materiale datorate desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimitării necorespunzătoare a acestora sau nemenţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor;
 Constructorul va solicita asistenţă de specialitate din partea deţinătorilor de reţele de utilităţi, în vederea executări lucrărilor;
Lucrările vor începe pe data de 15.04.2013 şi se vor desfăşura pe o perioadă de maxim 4 zile lucrătoare.