Primăria Craiova scoate iar la concurs un post de director la Poliția Locală

Este a doua tentativă din ultimele luni a municipalității de a angaja un director pe postul, vacant de mai bine de un an, de adjunct al lui Tavi Mateescu. 

Anterioru concurs, la care se înscriseseră doi candidați, a fost anulat, la inițiativa ANFP, chiar în ziua în care era programată proba scrisă. Potrivit anunțului publicat de primăria Craiova, data concursului a fost stabilită pentru ultima zi a acestei luni.

„Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacante: – director executiv adjunct la Poliţia Locală a Municipiului Craiova – un post. Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7, în data de 31.07.2015 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 3 ani. Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Bibliografia este afişată la sediul instituţiei”.