Primăria Craiova: S-a semnat contractul pentru reabilitarea liniei de tramvai

tramvai rat Primăria Craiova: S a semnat contractul pentru reabilitarea liniei de tramvai poze

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a semnat astăzi 28.12.2012, în cadrul Proiectului ” Modernizarea infrastructurii de transport în comun pentru fluidizarea traficului forţei de muncă între cele două platforme industriale ale Polului de creştere Craiova ”, proiect în curs de implementare, cu finanţare europeană, contractele care prevăd:
 ” Reabilitare linii de tramvai în municipiul Craiova – 11 km” – modernizare cale simplă linie de tramvai pe b-dul Nicolae Titulescu, str. Calea
Severinului, inclusiv bucla de întoarcere pasaj denivelat Electroputere şi
acces depou tramvaie = 10,878 m, lucrare care va fi executată de
S.C. MariVila;
 ” Reabilitarea căii de rulare a tramvaiului pe Bulevardul Decebal” – modernizare cale dublă linie de tramvai pe bulevardul Decebal = 1.630 m, lucrare care va fi executată de firma S.C.T.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova: ” Astăzi în prezenţa directorului R.A.T. Craiova şi a firmelor executante am semnat contractele de reabilitare a căii de tramvai din sectoarele 1 şi 3, din municipiul Craiova. Chiar dacă termenul de execuţie se întinde pe durata a circa 3 ani sunt convinsă, din discuţiile cu firmele executante, că reabilitarea celor aproximativ 12,5 km cale de tramvai se va realiza într-un timp mult mai scurt.”

Programul de finanţare al proiectului Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de creştere”, Domeniu major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, are o valoare totală de 60.228.232,80 lei, dintre care 1.149.794,40 lei cofinanţarea de la bugetul local, 20.085.997,56 lei valoare nerambursabilă din bugetul naţional şi 38.992.440,84 lei contribuţia Uniunii Europene. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea accesibilităţii locale a forţei de muncă angajată pe cele două mari platforme industriale ale Polului de creştere Craiova, cu impact direct asupra creşterii competitivităţii economice din Zona Metropolitană Craiova, ca urmare a reabilitării infrastructurii de transport public în comun.
Tot în cadrul acestui proiect este prevăzută şi ” Realizarea sistem pentru managementul traficului pe Calea Bucureşti – Nicolae Titulescu – str. Severinului”– care orevede realizarea unui sistem pentru managementul traficului pentru 16 intersecţii (stâlpi de semafoare, semafoare, automat pentru dirijarea circulaţiei, bucle inductive de detecţie trafic, realizare semnalizare rutieră, ş.a.)
Perioada de implementare a întregului proiect este de 34 luni.
Biroul de presă,
Primăria municipiului Craiova