Primăria Craiova: Restricţii rutiere pe strada Sărari

 

Primăria municipiului Craiova anunţă restricţionarea circulaţiei rutiere pe str. Sărari, în zona S.C. Pan Group S.A., în data de 09.02.2013 în intervalul orar 0800-1400.
Restricţionarea circulaţiei rutiere se face în urma cererii nr. 19084/2013 prin care S.C. Pan Group a solicitat acest lucru pentru încărcarea utilajelor cu ajutorul unei automacarale.
Acordul la această solicitare a fost aprobat, cu următoarele condiţii:
– Se va respecta de către solicitant schema de semnalizare aşa cum a fost avizată de Poliţia Rutieră precum şi “Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000;
– Solicitantul va delimita strict zona de intervenţie şi va asigura variante de acces auto alternative pentru locatari, pentru autobuzele în al căror itinerar se află str. Sărari sau pentru eventuale situaţii de urgenţă;
-Solicitantul răspunde civil, administrativ, contravenţional sau penal (după caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube materiale datorate desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimitării necorespunzătoare a acestora, sau nemenţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor;
– Dacă este cazul, se va solicita asistenţă de specialitate din partea deţinătorilor de reţele de utilităţi, în vederea executării lucrărilor.