Primăria Craiova: Restricţii de circulaţie la CEZ

Primăria Municipiului Craiova anunţă faptul că, începând cu data de 27.08.2013, până la data de 12.09.2013, se va închide circulaţia rutieră şi pietonală pe Bulevardul Nicolae Titulescu, în zona clădirii S.C. CEZ Distribuţie S.A. pentru realizarea lucrărilor de reparaţie a carosabilului şi trotuarului.
Restricţionarea circulaţiei rutiere se face în urma cererii nr. 123889/2013 prin care S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti, sucursala Craiova, a solicitat eliberarea acordului pentru închiderea circulaţiei rutiere şi pietonale.
Acordul la această solicitare a fost aprobat, cu următoarele condiţii:
– Se va respecta de către constructor schema de semnalizare aşa cum a fost avizată de Poliţia Rutieră precum şi “Normele metodologice privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr.1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr.397/24.08.2000;
– Constructorul va delimita strict zona de intervenţie şi va asigura variante de acces auto alternative pentru locatari, sau pentru eventuale situaţii de urgenţă;
-Constructorul răspunde civil, administrativ, contravenţional sau penal (după caz) pentru eventualele evenimente rutiere sau pagube materiale datorate desfăşurării lucrărilor, semnalizării şi delimitării necorespunzătoare a acestora, sau nemenţinerii şi neasigurării semnalizării rutiere pe întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor;
– Constructorul va solicita asistenţă de specialitate din partea deţinătorilor de reţele de utilităţi, în vederea executării lucrărilor.
– Lucrările se vor finaliza până la data de 12.09.2013, dată la care se va reface suprafaţa carosabilului şi a trotuarului şi se va permite accesul autovehiculelor şi al pietonilor pe sectorul de drum respectiv.