Primăria Craiova: Primiţi cu recensământul, sau cu amenda?

m camp agricultura Primăria Craiova: Primiţi cu recensământul, sau cu amenda? poze

Edilii craioveni atrag atenţia contribuabililor că vor răspunde cu potofelul de buna desfăşurare a recensământului agricol. 

“Recensământul General Agricol se va efectua în România în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011. Acţiunea se va desfăşura atât în mediul rural, cât şi cel urban, fiind vizate atât persoanele juridice cât şi cele fizice organizate în exploataţiile agricole individuale care deţin şi utilizează  suprafeţe  agricole.

Legislaţia europeană şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze recensământul general agricol cu an de referinţă 2010

Această cercetare statistică are ca obiectiv culegerea datelor referitoare la: suprafeţe şi utilizarea terenurilor agricole, efective de animale, plantaţii viticole şi pomicole, utilaje şi maşini agricole, irigaţii, persoane care desfăşoară activităţi agricole, metode de producţie agricolă, dezvoltare rurală.

Deţinătorii de exploataţii agricole individuale, reprezentanţii societăţilor comerciale sau asociaţiilor agricole, precum şi alţi utilizatori de suprafeţe agricole sau deţinători de animale, trebuie, conform legii, să ofere recenzorilor date corecte şi complete.
Toate datele din formularul de recensământ sunt confidenţiale, iar informaţiile vor fi folosite numai în scopuri statistice.

Refuzul cetăţenilor de a pune la dispoziţia recenzorilor datele solicitate se poate sancţiona cu amendă de către reprezentanţii Comisiei Judeţene de Recensământ.

Recenzorii  se vor legitima cu un act de identitate şi cu legitimaţia de recenzor, semnată şi ştampilată cu ştampila Comisiei de Recensământ Judeţene.

Recensământul General Agricol se va desfăşura şi în ţara noastră concomitent cu celălalte ţări ale Uniunii Europene”, se arată într-un comunicat al primăriei Craiova.