Primăria Craiova: Plafon recalculat pentru sporurile cadrelor medicale de la Spitalul „Filantropia”

În cursul zilei de joi, 10 octombrie 2019, a avut loc o întâlnire între reprezentanții Spitalului Clinic Municipal Filantropia, reprezentanții sindicatelor la care sunt afiliați angajații unității sanitare și reprezentanți din cadrul Primăriei Municipiului Craiova, ca urmare a nemulțumirilor venite din partea liderilor de sindicat cu privire la sporurile acordate salariaților spitalului.

Subiectul discutat a privit măsurile pe care conducerea unității medicale intenționează să le aplice pentru respectarea prevederilor legale în ce privește acordarea sporurilor de care beneficiază salariații Spitalului Clinic Municipal Filantropia.

Conform legislației în vigoare, sporurile ce se acordă personalului pentru instituțiile din sistemul sanitar sunt reglementate de HG 153/2018 și Legea 153/2017. În cazul salariaților din sistemul sanitar, deși aceștia au dreptul, conform specificului activității lor, la sporuri între limite diferite de minim și maxim, cuantumul final al acestora trebuie încadrat în plafonul reglementat de art. 25 alin. 2 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv 30 % din salariile de bază la nivel de ordonator principal de credite – Primăria Craiova.

Nemulțumirile au venit pe fondul datelor transmise inițial, în mod eronat, de către Spitalul Municipal Filantropia ordonatorului principal de credite – Primăria Craiova, în care au fost incluse atât sporurile care intră în plafonul de 30 % cât și cele exceptate de la această limită, precum sporul de noapte, de doctorat, de weekend etc.

Facem precizarea că aceste date au stat la baza stabilirii plafonului privind acordarea acestor drepturi. În urma rectificării datelor transmise inițial, s-a procedat la recalcularea plafonului pentru sporurile de care beneficiază angajații Spitalului Clinic Municipal Filantropia, acesta fiind comunicat atât reprezentanților sindicatelor cât și conducerii spitalului, în cadrul întâlnirii de astăzi, de la sediul Primăriei Craiova. Față de această recalculare, atât sindicatele cât și conducerea unității medicale vor lua măsurile necesare pentru încadrarea în plafonul de 30 % stabilit conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Menționăm că autoritățile locale, în calitate de ordonator principal de credite, își manifestă totala deschidere și respectul față de activitatea întreprinsă de salariații Spitalului Clinic Municipal Filantropia și își exprimă convingerea că soluțiile ce urmează a fi adoptate la nivelul unității medicale vor fi în beneficiul tuturor părților implicate și cu respectarea prevederilor care reglementează acordarea drepturilor pentru personalul din sistemul sanitar.

 

 

Serviciul Imagine

Primăria Craiova