Primăria Craiova nu se mai satură de vechiul consiliu local. Încă o ședință, extraordinară, săptămâna aceasta

IMG 20201008 100714 Primăria Craiova nu se mai satură de vechiul consiliu local. Încă o ședință, extraordinară, săptămâna aceasta poze

Deși ne aflăm la două săptămâni de la alegerile locale din 27 septembrie, municipalitatea craioveană merge înainte cu vechiul consiliu local, în ritm de o ședință pe săptămână, până ce noul legislativ local va fi constituit. 

Primarul în funcție, Mihail Genoiu, a convocat din nou consiliul local municipal într-o ședință extraordinară, pe 14 octobrie, la doar șase zile de la precendenta. De data aceasta, aleșii locali aflați pe ultima sută de metri a mandatelor au un singur punct pe ordinea de zi: un proiect de asociere a municipalității cu ADR SV Oltenia, pentru a permite finanțarea documentației aferente realizării pasajului Gârlești.

„Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia și Municipiul Craiova pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană, tabere scolare, infrastructură și servicii publice de turism și infrastructură rutieră de interes județean, în vederea finanțării documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Amenajarea unui coridor de mobilitate urbană în zona de NordEst a municipiului Craiova, tronson Pasaj Gârlesti-strada Mălinului”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă valoarea totală aferentă documentațiilor în cuantum de 1.715.205,77 lei cu TVA din care: a. buget solicitat din POAT: 1.680.901,65 lei; b. contribuție proprie a municipiului Craiova: 34.304,12 lei.

Art.3. Se aprobă suportarea de la bugetul local al municipiului Craiova a cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului prevăzut la art.1, conform Ghidului Solicitantului, aferente activității desfășurate de municipiul Craiova, precum și cele rezultate ca urmare a verificărilor de management.

Art.4. Se aprobă asigurarea resursele financiare necesare implementării proiectului prevăzut la art.1 în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din fonduri europene.

Art.5. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova să semneze acordul de parteneriat”, se arată în proiectul de hotărâre supus dezbaterii aleșilor locali.