Primăria Craiova: Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece – reguli de bază

primaria craiova fatada Primăria Craiova: Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece   reguli de bază poze

Având în vedere apropierea sezonului rece, Compartimentul Situaţii de Urgenţă al Primăriei Municipiului Craiova doreşte să reamintească craiovenilor câteva dintre regulile de bază care trebuie respectate pentru a preveni producerea incendiilor.
Regulile elementare de prevenire a incendiilor cauzate de mijloacele de încălzire utilizate în sezonul rece, vizează exploatarea în condiţii corespunzătoare şi fără defecţiuni a mijloacelor de încălzire centrale şi locale, în scopul evitării producerii unor evenimente nedorite.
Utilizarea mijloacelor de încălzire pentru asigurarea confortului termic trebuie să se facă numai după o verificare corespunzătoare a acestora. Potrivit statisticilor, aproape un sfert dintre incendiile produse pe parcursul unui an sunt cauzate de coşurile (burlanele) de fum defecte sau necurăţate. Funinginea rezultată prin arderea materialului lemnos şi depusă în interiorul coşurilor de fum, pe fondul supraîncălzirii sobelor, se poate aprinde şi provoca incendii, fie prin efect termic sau din cauza jarului (scânteilor) ajunse în contact cu materialele combustibile din construcţia locuinţei.
Pentru a putea preveni producerea incendiilor este necesar ca, înainte de a utiliza sobele, să fie curaţate coşurile de funingine, să se verifice etanşeitatea şi izolarea termică corespunzătoare faţă de materialele combustibile. În condiţiile existenţei unor fisuri insesizabile ale coşurilor de fum, scânteile pot duce la aprinderea materialelor combustibile din construcţia planşeelor sau acoperişurilor.
Pentru a putea identifica aceste fisuri, este indicat ca, la trecerea coşului de fum prin pod, acesta sa fie văruit (var alb), astfel încât orice problemă apărută să poată fi observată imediat şi remediată. La trecerea coşului de fum prin planşeu sau prin acoperiş acesta trebuie izolat termic (zidăria coşului va avea o grosime de minim 25 cm), iar distanţa faţă de materialele combustibile (bârne, scândură, şipcă) să fie de minim 20 cm.
Pe pardoseală, în faţa uşii (portiţei) de alimentare cu lemne a sobei se va monta o tabliţă (cu dimensiunile 50 cm x 70 cm), astfel încât jarul căzut accidental din sobă să nu intre în contact cu materialele combustibile şi astfel să provoace un incendiu. În sobă nu se vor introduce lemne mai lungi decât focarul, iar portiţa de acces nu se va lăsa deschisă. De asemenea, copii nu vor fi lăsaţi nesupravegheaţi în încăperile unde sunt utilizate astfel de sisteme de încălzire. Jucându-se, copiii pot amplasa materiale textile sau jucării pe sobă sau pot umbla la focar, generând incendii ce pot avea consecinţe tragice. Tot în cazul acestor sisteme de încălzire, folosirea unei substanţe combustibile lichide pentru a intensifica arderea trebuie făcută înaintea aprinderii propriu-zise a focului, altfel, printr-o manevrare necorespunzătoare, putând genera un incendiu şi, în unele cazuri, arsuri pentru utilizator.
În cazul sistemelor de încălzire ce folosesc combustibil lichid, înainte de punerea în folosinţă este indicat să se verifice etanşeitatea conductelor de alimentare cu combustibil, să fie curăţate periodic conductele de alimentare şi duzele de pulverizare, iar alimentarea cu combustibil să se facă doar atunci când sistemul de încălzire nu este în stare de funcţionare. Se interzice supraalimentarea cu combustibil.
O altă cauză frecventă care generează incendii în sezonul rece o reprezintă utilizarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice. Utilizarea unor instalaţii electrice cu defecţiuni, improvizate, neizolate corespunzător sau montate direct pe materiale combustibile poate provoca incendii. Circuitele electrice nu vor fi suprasolicitate, prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a instalaţiei. Reşourile, prin amplasare necorespunzătoare faţă de materialele combustibile, pot conduce la aprinderea acestora. În cazul reşourilor improvizate sau artizanale riscurile producerii unor incendii sunt deosebit de mari, sub aspectul puterii mari a acestora şi a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte ce conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate (prize, conductori, ştechere etc.).
Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece
Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate să apară la sobe, recomandăm câteva măsuri specifice:
 verificarea cu grijă a sobelor, canalelor şi coşurilor de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
 tencuirea şi văruirea părţii din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat prin cutremure, vibraţii, alunecări de tren etc. ori datorită vechimii imobilului constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);
 curăţarea canalelor şi coşurilor de fum premergător sezonului rece (scânteile şi particulele aprinse ce ies pe coş pot ajunge la distanţe de 25 – 30 m şi sunt sursele care generează cel mai frecvent incendii);
 la trecerea prin planşee, zidăria coşului se va îngroşa cu un strat de 25 cm, lăsându-se un spaţiu de 20 cm între aceasta zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;
 distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului nu trebuie să fie mai mică de 10 cm;
 montarea pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, a unei bucăţi de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;
 nu se vor introduce în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu se va lăsa uşa de la focar deschisă şi nu vor fi supraîncălzite sobele;
 nu vor fi lasaţi nesupravegheaţi copiii în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzit.
Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, recomandăm următoarele măsuri:
 verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
 interzicerea supraalimentării cu combustibil;
 alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcţionare;
 curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi a duzelor de pulverizare.
O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:
 nu vor fi utilizate instalaţii electrice defecte, montate direct pe materiale combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;
 reparaţiile la instalaţiile electrice vor fi executate doar de personal autorizat;
 nu vor fi suprasolicitate circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
 nu vor fi utilizate mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
 vor fi supravegheate permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi şi vor fi deconectate în cazul în care apar defecţiuni;
 reşourile constituie o sursă frecventă de aprindere prin plasarea lor necorespunzătoare sub birouri, rafturi, tejghele, unde probabilitatea de a intra în contact cu materiale combustibile (textile, hârtie, lemn etc.) este foarte mare;
 reşourile improvizate şi artizanale prezintă risc deosebit datorită puterii mari a acestora şi a deficienţelor pe circuitele de alimentare, aspecte care conduc la suprasolicitarea instalaţiei electrice la care sunt racordate (conductori, prize, ştechere etc.).
Biroul de presă,
Primăria municipiului Craiova