Primăria Craiova: Luni începe distribuirea alimentelor pentru persoanele defavorizate

m centru expozitinal tractoare Primăria Craiova: Luni începe distribuirea alimentelor pentru persoanele defavorizate poze

Primăria Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 04.11.2013 va începe distribuirea alimentelor preambalate făină, mălai, paste făinoase, ulei, roşii în suc propriu, zacuscă, miere de albine, conservă din carne de porc, zahăr, furnizate în cadrul programului PEAD 2013, potrivit H.G. nr.950/2012 de modificare şi completare a H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.
Categoriile de persoane care vor beneficia de aceste ajutoare sunt, strict prevăzute de lege, după cum urmează:
 familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
 persoanele înregistrate ca şomer, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj si stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/ lună, precum şi persoanele ce se încadrează în prevederile art.3, pct.1, lit. e) din HG nr.600/2009, modificată şi completată prin HG nr.950/2012.
 persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.
Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană este: făină 15 kg, mălai 8 kg, paste făinoase 0,500 kg, ulei 5 litri, roşii în suc propriu 1 cutie x 0,800 kg, zacuscă 1 cutie x 0,400 kg, conservă din carne de porc-3 cutii x 0,300 kg, zahăr 2 kg, miere de albine 0,250 kg.
Distribuirea se va face în spaţiul care aparţine Camerei de Comerţ – Centrul Expoziţional Transfrontalier situat în incinta R.A.T. Craiova str. Calea Severinului nr. 23A de luni până sâmbătă între orele 08:00 – 16:30 după cum urmează:
 în perioada 04 – 09.11.2013 de la litera A–C;
 în perioada 11 – 16.11.2013 de la litera D–I;
 în perioada 18 – 23.11.2013 de la litera J–L;
 în perioada 25 – 30.11.2013 de la litera M–O;
 în perioada 02 – 07.12.2013 de la litera P–S;
 în perioada 09 – 14.12.2013 de la litera Ş–W.
La ridicare titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte cu:
 BI/CI în original;
 cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari;
 carnet de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri, sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj;
 certificat de încadrare în grad de handicap – în original – pentru persoanele cu
handicap.
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de:
 împuternicire sau, după caz, declaraţie – formulare tipizate ce vor fi asigurate de instituţie;
 BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii;
 cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari – original şi copie;
 BI/CI sau după caz certificat naştere copil cu handicap – original şi copie;
 certificat încadrare în grad de handicap – original şi copie.
Precizăm că pentru produsul-miere de albine nu a fost efectuată până la această dată aprovizionarea deoarece acesta nu există pe stoc la Depozitul din Podari, urmând a fi livrat de către furnizor la depozit în cursul săptămânii viitoare.
Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de aceste produse alimentare se poate face la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter, precum şi la depozitul de distribuire.
Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la telefon 0251/587220, 0351/451686.