Primăria Craiova îşi caută director peste spitale, cabinete medicale şi creşe

 

Postul de director la serviciul de profil al primăriei Craiova este scos la concurs, potrivit anunţului postat pe site-ul municipalităţii, prima probă fiind programată pentru data de 30 octombrie. 

“Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza, nr.
7, concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant de director general al Serviciului
Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din Municipiul Craiova.
Concursul se organizează în două etape:
– prima etapă – în data de 30.10.2013 – proba scrisă;
– a doua etapă – în data de 04.11.2013 – interviul.
Criteriile generale şi specifice, precum şi bibliografia sunt afişate la sediul
instituŃiei.
Dosarele de înscriere se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data
afişării anunŃului la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I. Cuza, nr. 7.
InformaŃii suplimentare se pot obŃine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul
Resurse Umane”, precizează anunţul.