Primăria Craiova își angajează director la Poliția Locală

Postul de director executiv adjunct la Poliția Locală Craiova, vacant de mai bine de un an, va fi scos la concurs, data examenului fiind stabilită de primărie pentru 19 februarie, potrivit anunțului postat pe site-ul municipalității:

„Primăria Municipiului Craiova organizează, la sediul central din str. A.I. Cuza,
nr. 7, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere
vacante:
– director executiv adjunct la Poliţia Locală a Municipiului Craiova – un post.
Concursul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A. I.
Cuza, nr. 7, în data de 19.02.2015 – proba scrisă, urmând ca proba de interviu să se
stabilească potrivit art. 60 alin. 2 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi
completările ulterioare.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi următoarele condiţii specifice de participare:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare
de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 3 ani.
Dosarele se vor depune în maximum 20 zile de la data publicării anunţului în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova şi trebuie
să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu
modificările şi completările ulterioare.
Bibliografia este afişată la sediul instituţiei”.