Primăria Craiova elimină abonamentele de transport gratuite pentru pensionari

m autobuz Primăria Craiova elimină abonamentele de transport gratuite pentru pensionari poze

Craiovenii de vârsta a treia vor beneficia anul viitor doar de abonamente la preţ redus cu 50 la sută. 

Măsura este cuprinsă într-un proiect de hotărâre supus dezbaterii consierilor locali la şedinţa de mâine a CLM. Documentul prevede că pensionarii craioveni vor avea parte din 2011 doar de o reducere de 50 la sută a preţului abonamentului pe traseele RAT Craiova, indiferent de tipul abonamentului. De o scutire de 50 la sută beneficiază şi elevii craioveni, însă doar la abonamentele pe o singură linie, în timp ce, în cazul studenţilor, reducerea este de doar 25 la sută din preţul abonamentului.

Măsura este justificată de directorul economic al primăriei Craiova, Nicolae Pascu, prin insuficienţa fondurilor municipale destinate subvenţionării abonamentelor, capitolul bugetar respectiv înregistrând deja un deficit de 52 de miliarde de lei vechi.

Iată cum va arăta noul sistem de subvenţionare a abonamentelor pe mijloacele de transport al RAT Craiova, aşa cum sunt prezentate în proiectul de hotărâre al Consiliului Local.

“Art.1. Se aproba acordarea de facilitaţi pe mijloace de transport în comun ale Regiei
Autonome de Transport Craiova, pentru anumite categorii de persoane, astfel:
a) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor, pentru orice tip
de abonament, pentru persoanele pensionate care au domiciliul în
municipiul Craiova;
b) subvenţionarea cu 25% din preţul abonamentelor, pe o singura
linie, pentru studenţii care frecventeaza prin cursuri de zi, instituţiile de
învaţamânt autorizate, din municipiul Craiova;
c) subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor, pe o singura
linie, pentru elevii care frecventeaza prin cursuri de zi, instituţiile de
învaţamânt autorizate, din municipiul Craiova.

Art.2. Abonamentele vor fi eliberate de Regia Autonoma de Transport Craiova la
solicitarea persoanelor prevazute la art.1 pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru persoanele prevazute la art.1 litera a pe baza actului de
identitate si a cuponului de pensie din luna anterioara pentru care se
solicita abonamentul;
b) pentru persoanele prevazute la art.1 litera b si c, pe baza actului de
identitate si a adeverinţei din care sa rezulte ca sunt elevi sau studenţi
cu frecventarea cursurilor de zi ale unei instituţii de învaţamânt
autorizate din municipiul Craiova”

Şi actualul sistem, care va rămâne în vigoare până la 1 ianuarie 2011

Facilitaţile de care beneficiaza în prezent anumite categorii de persoane sunt
urmatoarele:
– subvenţionarea cu 100% a preţului pe o singura linie pentru persoanele
pensionate la limita de vârsta si persoanele pensionate anticipat pe caz de boala,
indiferent de vârsta si indiferent daca sunt sau nu revizuibile, care au domiciliul în
Craiova si o pensie de pâna la 1.300 lei net pe luna;
– subvenţionarea cu 100% a preţului abonamentelor pe o singura linie pentru
persoanele cu vârsta peste 70 ani, cu domiciliul în municipiul Craiova;
– subvenţionarea cu 75% a preţului abonamentelor pe 2 linii, 5 linii sau toate liniile,
pentru toate categoriile de persoane pensionate si cu vârsta de peste 70 ani cu,
domiciliul în municipiul Craiova;
– subvenţionarea cu 25% din preţul abonamentelor, pe o singura linie, pentru
studenţii care frecventeaza cursuri de zi la instituţiile de învaţamânt autorizate din
municipiul Craiova;
– subvenţionarea cu 50% din preţul abonamentelor, pe o singura linie, pentru elevii
care frecventeaza prin cursuri de zi instituţiile autorizate din municipiul Craiova.