Primăria Craiova: dezbatere publică pe buget în 24 ianuarie

Primăria Municipiului Craiova organizează pe data de 24.01.2014, orele 1600, Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Craiova, dezbaterea publică a Proiectului privind Bugetul de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pentru anul 2014.

La această dezbatere sunt invitate să participe persoanele fizice şi juridice interesate, în limita locurilor disponibile.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul primăriei www.primariacraiova.ro la rubrica „Proiecte de hotarâre supuse dezbaterii publice”.

Persoanele fizice sau persoanele juridice interesate pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, până la data de 29.01.2014, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei Municipiului Craiova strada A.I. Cuza nr.7, prin fax: 0251.411.561 sau e-mail: relatiicupublicul@primariacraiova.ro.

Biroul de Presă