Primăria Craiova: De mâine, 19 noiembrie, se ia raţia de miere de la UE

 

Primăria Municipiului Craiova anunţă că, începând cu data de 19.11.2013 va începe şi distribuirea produsului miere de albine-0,250 kg/pers. furnizat în cadrul programului PEAD 2013, potrivit H.G. nr.950/2012 de modificare şi completare a H.G. nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european.
Distribuirea se va face în spaţiul care aparţine Camerei de Comerţ – Centrul Expoziţional Transfrontalier situat în incinta R.A.T. Craiova str. Calea Severinului nr. 23A până la data de 14.12.2013, de luni până sâmbătă între orele 800-1630
La ridicare titularii drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare care deja şi-au ridicat celelalte produse trebuie să se prezinte cu BI/CI în original.
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica produsul miere de albine, acesta se va elibera pe bază de:
– împuternicire sau, după caz, declaraţie – formulare tipizate ce vor fi asigurate de instituţie;
– BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copii;
– cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari – original şi copie;
– BI/CI sau după caz certificat naştere copil cu handicap – original şi copie;
– certificat încadrare în grad de handicap – original şi copie.
Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de produsele alimentare furnizate în cadrul programului PEAD se poate face la sediul Primăriei Municipiului Craiova din B-dul. Oltenia, bl. 65A1 parter, precum şi la depozitul de distribuire.
Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa la numerele de telefon 0251/587220, 0351/451686.