Primăria Craiova: Consiliul Local al Copiilor în şedinţă extraordinară

primaria craiova fatada1 Primăria Craiova: Consiliul Local al Copiilor în şedinţă extraordinară  poze

Cu prilejiul Zilei Universale a Drepturilor Copilului, în data de 20.11.2012, ora 14:00, Consiliul Local al Copiilor Craiova se întruneşte în şedinţă extraordinară, cu următoarea ordine de zi:
– prezentarea raportului privind modul de respectare a drepturilor copiilor din Craiova, realizat de către Consiliul Local al Copiilor Craiova;
– proiect privind realizarea şi conturarea unui plan de acţiune pentru tineret / copii în vederea asigurării unui cadru optim de dezvoltare şi educare a tinerei generaţii;
– întrebări şi interpelări.
Şedinţa se va desfăşura în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Craiova, unde sunt invitate să participe persoanele interesate, consilierii locali, personal de conducere şi execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului, mass-media locală.