Primăria Craiova: Comunicat – Direcția de Impozite și Taxe

Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova,  informează  contribuabilii  persoane fizice şi juridice  din municipiul Craiova, ca urmare a modificărilor aduse prin OUG nr 8/2016 privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în M O 225 din data de 25 martie 2016, următoarele :

 

  • persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidențiale sau clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună declarații până la data de 31 mai 2016, inclusiv.

Formularul tipizat al declaraţiei fiscale a fost aprobat prin Ordinul nr 2069/4087/2015  al ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/formulare-pentru-impozitele-si-taxele-locale.html/ sau pus la dispoziţie de Direcţia Impozite şi Taxe prin Biroul de Registratură/ Informaţii sau prin punctele de încasare deschise în anul 2016  în cartierele Craiovei unde se pot depune şi declaraţiile.

 

  • persoanele juridice au obligația să depună declarații privind clădirile pe care le dețin în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
  • persoanele fizice și juridice care la data de 31 decembrie 2015 dețin mijloace de transport radiate din circulație conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice au obligația să depună o declarație în acest sens, însoțită de documente justificative, până la data de 31 mai 2016 inclusiv;
  • Pentru anul 2016, primul termen de plată a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, respectiv impozitului asupra mijloacelor de transport, este de  30 iunie 2016 ;
  • persoanele fizice și juridice care achită integral, până la 30 iunie 2016, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, respectiv impozitul pe mijloacele de transport beneficiază de bonificația stabilită de consiliul local de 10 %.

 

Primar

Lia Olguţa Vasilescu                                                                 Director Executiv,

                                                                                                   Elena Bonescu

 

Totodată, Direcţia Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Craiova face următoarele precizări privind declararea clădirilor nerezidenţiale şi mixte de către persoanele fizice şi juridice :

 

Depun declaraţii şi persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfăşoară nicio activitate economică;

  • declaraţiile depuse de persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale şi mixte vor fi însoţite de unul dintre următoarele documente:

(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;

(ii) procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;

(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

Nu se depun documentele  precizate anterior  în cazul clădirilor cu destinaţie mixtă:

(i) dacă la adresa clădirii nu se desfăşoară nicio activitate economică;

(ii) dacă la adresa clădirii se desfăşoară activitate economică, suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct şi cheltuielile cu utilităţile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică;

d) persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri au obligaţia să depună declaraţii, până la 31 martie 2016, în care se menţionează destinaţia clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente:

(i) raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015;

(ii) procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani;

(iii) actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

e) în cazul în care persoanele juridice nu depun declaraţia menţionată la lit. d), se aplică prevederile art. 493 din Codul fiscal, iar clădirile vor fi considerate că au destinaţie nerezidenţială, valoarea impozabilă a acestora fiind ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal.”

 

 

HG 159/ 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, precum şi ia mixtă, că  au obligaţia să depună declaraţiile fiscale  pentru stabilirea impozitului pe clădiri până la data de 31 martie 2016, inclusiv, conform prevederilor Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţiile se vor depune inclusiv de  contribuabilii care au în proprietate anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole aflate în extravilanul municipiului Craiova.

Formularul tipizat al declaraţiei fiscale a fost aprobat prin Ordinul nr 2069/4087/2015  al ministrului finanţelor publice şi ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi poate fi descărcat de pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova http://www.primariacraiova.ro/ro/taxe-si-impozite/formulare-pentru-impozitele-si-taxele-locale.html/ sau pus la dispoziţie de Direcţia Impozite şi Taxe prin Biroul de Registratură/ Informaţii sau prin punctele de încasare deschise în anul 2016  în cartierele Craiovei. Declaraţiile pot fi depuse  la  sediul Direcţiei Impozite şi Taxe din Piaţa Centrală, sau la punctele de încasare din cartiere.

Programul de depunere declaraţii şi încasări la ghişeele Direcţiei Impozite si Taxe, începând cu anul 2016, este următorul:

-punct de încasare Calea Bucureşti nr. 51C (Piaţa centrală) în zilele de luni, marţi, joi şi vineri între orele 08:30 – 16:00 si miercuri între orele 08:30 – 18:00;

-punct de încasare str. Mitropolit Firmilian nr. 14 de luni până vineri între orele 08:30 – 16:00;

-punct de încasare Craioviţa Noua (Bulevardul Oltenia Bl.65A1- parter), de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Brazda (Str. Doljului,nr.37, Bl. G4, parter), de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Rovine (Str. Nicolae Iorga,nr.31, Bl. E1, parter), de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare 1 Mai (Str. Independentei nr. 12, Bl.7, parter), de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00;

-punct de încasare Lapus (Calea Bucuresti, nr.137,Bl.T6, parter),  de luni până vineri între orele 10:30 – 18:00

 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice pentru care s-au depus declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădirile nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de  0,2 % asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31 martie 2016);

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.

(4) În cazul în care nu se va respecta termenul de 31 martie 2016 pentru depunerea declaraţiilor fiscale,  impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Exemplificare mod de calcul al impozitului pentru o clădire nerezidenţială cu o suprafaţă construită desfăşurată de 382 mp situată în zona A,  construită în anul 2003, cu declaraţia fiscală depusă până în termenul de 31 martie 2016 şi cu valoarea impozabilă rezultată din raportul de evaluare de  662.260 lei, impozitul pe clădire este în cuantum de 1.325 lei .

După termenul de declarare de 31 martie 2016, în cazul în care nu s-a depus declaraţia fiscală impozitul pe clădirea nerezidenţială,  cu o valoare impozabilă 955.000 mii lei calculată conform  art. 457 din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe clădirea nerezidenţială, în anul 2016 este 19.100 lei .

 

 

 

Primar

Lia Olguţa Vasilescu                                                                 Director Executiv,

Elena Bonescu