Primăria Craiova cazează CSU pe Extensiv pentru încă șapte luni

 

Primăria Craiova va prelungi cu încă șapte luni contractul de închiriere pentru stadionul Extensiv, pus la dispoziția fotbaliștilor de la CSU Craiova. Astfel, contractul care urma să expire în noiembrie anul acesta, va fi prleungit până la 30 iunie 2016, pentru a permite înscrierea echipei în campionatul național următor.

Stadionul face obiectul unui proiect de hotărâre supus aprobării consilierilor locali craioveni la ședința din 25 iunie.

„Prin H.C.L. nr. 442/2014 s-a aprobat inchirierea Bazei Sportive „Extensiv”, situată în municipiul Craiova, str. Nicolae Romanescu nr. 35, preţul chiriei fiind stabilit la 8.365 lei/lună, în urma negocierii efectuate în baza raportului de evaluare însuşit de Consiliul Local prin H.C.L. nr. 495/2014. Conform contractului de închiriere nr. 1051/02.10.2014, durata acestuia este de 9 luni de la data încheierii procesului verbal de predare-primire, process verbal ce a fost încheiat în data de 09.02.2015, astfel că acesta ar înceta la data de 08.11.2015. Pentru înscrierea în ediţia de campionat 2015 – 2016, C.S. Universitatea Craiova este obligată, conform Regulamentelor F.R.F., să prezinte contract care să acopere întregul an competiţional, mai exact contract valabil până la data de 30.06.2016. Sub aspectul temeiului legal inchirierea urmeaza se face in baza dispoziţiilor stipulate in baza Codul Civil art.1777 – 1781. In conformitate cu art.1780 alin. 2 din Codul Civil dispozitiile privitoare la stabilirea pretului si modalitatea de plata referitoare la vanzare sunt aplicabile si in mod corespunzator si inchirierii astfel incat determinarea pretului de inchiriere va fi stabilit in baza unui raport de evaluare aprobat de autoritatea deliberativa. În raport de cele prezentate, propunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: − Prelungirea contractului nr. 1051/02.10.2014 pentru închirierea Bazei Sportive “Extensiv” de la S.C. EXTENSIV COM S.R.L. prin lichidator judiciar S.C. NICK S.P.R.L., identificată prin nr. cadastral 4926/1 şi nr.4926, inscrisa in cartea funciara nr.4036 a localitatii Craiova, situata in str. Nicolae Romanescu, nr.35, până la data de 30.06.2016; • Împuternicirea Primarului municipiului Craiova să semneze actul adiţional la contractual de închiriere menţionat la pct. 1.”, precizează raportul întocmit de funcționarii primăriei Craiova.