Primăria Craiova: Birou Unic de eliberări documente la Pallace

m arteziana prefectura Primăria Craiova: Birou Unic de eliberări documente la Pallace poze

Primăria Municipiului Craiova anunţă că în vederea eficientizării relaţiei cu cetăţenii au fost făcute unele modificări privind activitatea de relaţii cu publicul a acestei instituţii.
Astfel:
 Înscrierile la audienţe se fac de luni până vineri între orele 08.00-16.00, la sediul Primăriei din strada A.I.Cuza nr.7 – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni (sediul principal al Primăriei Municipiului Craiova).

 S-a înfiinţat un birou unic de eliberări documente în sediul Primăriei Municipiului Craiova din strada A.I.Cuza nr.1 (sediul Palace).
Eliberările documentelor se fac după acelaşi program, respectiv:
Luni, Marţi, Joi,Vineri între orele 08.30-16.0
Miercuri între orele 08.30-18.30.

De la acest birou se eliberează:
 Autorizaţii de construcţie;
 Prelungiri autorizaţii de construcţie;
 Duplicate autorizaţii de construcţie;
 Răspunsuri autorizaţii de construcţie;
 Copii certificate autorizaţii de construcţie;
 Certificate de urbanism;
 Prelungiri certificate de urbanism;
 Duplicate certificate de urbanism;
 Răspunsuri certificate de urbanism;
 Certificate de nomenclatură stradală (CNS);
 Planuri Urbanistice Zonale (PUZ);
 Avize;
 Certificate de atestare a edificării/extinderii construcţiei (Anexa1,2);
 Acorduri de intervenţie lucrări;
 Acorduri de spargere stradală;
 Avize de principiu lucrări;
 Acord domeniu public;
 Acord de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale;
 Autorizaţii privind lucrări de racorduri şi branşamente la reţelele publice;
 Autorizaţii de taxi;
 Schiţe parcelare;
 Adeverinţe de teren;
 Adeverinţe intravilan/extravilan;
 Autorizaţii de liber acces;
 Certificate de înregistrare pentru vehicule care nu sunt supuse înmatriculării;
 Autorizaţii pentru utilizarea capetelor de traseu situate pe teritoriul municipiului Craiova;
 Autorizaţii de funcţionare pentru alimentaţie publică.

 

 

 

Biroul de presă,
Primăria Municipiului Craiova