Primăria Craiova: Bani pentru 6600 de burse pentru elevi

 

Primarul Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a iniţiat Proiectul de Hotărâre Nr. 585 privind aprobarea cuantumului şi a numărului de burse acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Craiova, în anul şcolar 2013 – 2014
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31 octombrie 2013, a aprobat cu unanimitate de voturi cuantumul burselor de toate categoriile, respectiv performanţă, venit, studii şi sociale, de care beneficiază elevii din învăţământul craiovean pe anul 2013-2014.
Prin acest vot, în urma iniţiativei Primarului Municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a fost dublat numărul elevilor beneficiari de burse, estimându-se un număr de beneficiari de burse de aproximativ 6600.
Primăria Municipiului Craiova alocă sumele de bani necesare pentru burse din veniturile proprii ale bugetului local, suma totală fiind de 1.4000.000 lei.
Pe lângă aceste sume, tot din veniturile proprii ale bugetului local, se asigură plata utilităţilor publice pentru unităţile de învăţământ, precum şi pentru reparaţii la clădirile din învăţământ, alocându-se suma de 35.397.000 lei, ceea ce reprezintă 12,5% din veniturile proprii ale bugetului local, de la bugetul de stat fiind asigurate doar salariile personalului din învăţământ.