Primăria Craiova: A fost afişată delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din Circumscripţia Electorală nr. 1 Craiova

În conformitate cu prevederile art.20 alin.5 din Legea nr.208/2015

privind privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi

pentru   organizarea   şi   funcţionarea  Autorităţii   Electorale   Permanente

coroborat  cu   prevederile  Hotărârii   Autorităţii   Electorale   Permanente

nr.16/2016   privind   condiţiile   de   aducere   la   cunoştinţă   public   a

delimitării   şi  a   numerotării secţiilor   de  votare   din  ţară,   precum şi a

sediilor acestora, vă facem cunoscut că pe site-ul Primăriei Municipiului

Craiova, la adresa  www.primariacraiova.ro, rubrica “Alegeri 2016”, a

fost   afişată  delimitarea   şi   numerotarea   secţiilor   de   votare   din

Circumscripţia   Electorală   nr. 1 Craiova,   în   vederea   organizării   şi

desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale,

din data de 5 iunie 2016, conform anexei ataşate prezentului anunţ.

La aceeași rubrică „Alegeri 2016”, au fost afişate și modificările apărute în delimitarea sediilor secţiilor de votare organizate în municipiul Craiova, după cum urmează:

a) schimbarea sediului celor două secţii de votare nr.7 şi 8 de la

Liceul   „Charles   Laugier”,   la   Liceul   cu   Program   Sportiv

„Petrache Trişcu”, respectiv la Universitatea din Craiova;

b) rearondarea unor străzi la alte secţii de votare, pentru a fi mai

aproape de domiciliul alegătorilor;

c) arondarea unor noi străzi apărute.

Pe site-ul Primăriei Municipiului Craiova, la adresa www.primariacraiova.ro, rubrica „Alegeri 2016”, a fost afişată și Dispoziţia Primarului Municipiului Craiova nr.2908/2016 referitoare la stabilirea   locurilor   speciale   pentru   afişaj   electoral,   în   municipiul Craiova, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor  autorităţilor

administraţiei publice locale, din data de 5 iunie 2016.

 

BIROUL DE PRESĂ AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA