Premierul Viorica Dăncilă a solicitat revocarea directorului general interimar al CNAIR

Premierul Viorica Dăncilă a solicitat revocarea directorului general
interimar al CNAIR

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a cerut Departamentului pentru
dezvoltarea, promovarea i monitorizarea proiectelor de investi ii în 
infrastructură o analiză referitoare la stadiul mai multor proiecte de investi ii în
infrastructura de transport.
Astfel, premierul a solicitat explica ii cu privire la întârzierile de
proiectare i execu ie pentru tronsoanele 2 i 3 ale Autostrăzii Sibiu-Pite ti,   
precum i la întârzierea lansării procedurii de execu ie pentru tronsonul 4 al 
aceluia i proiect.
Totodată, eful Executivului a cerut să-i fie prezentate explica ii cu privire 
la faptul că nu a fost relansată procedura de licita ie pentru execu ia sec iunilor    3
i 4 din Drumul expres Pite ti-Craiova, ca urmare a contestării procedurilor 
ini iale.
În acela i timp, prim-ministrul i-a exprimat ferm nemul umirea legată de  
faptul că actuala conducere a Companiei Na ionale pentru Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR ) a dezinformat în legătură cu stadiul lucrărilor
pentru loturile 3 i 4 ale Autostrăzii Lugoj-Deja, asumate a fi finalizate la
sfâr itul anului 2018.
În urma analizei din care au rezultat întârzieri nejustificate i un slab
management al conducerii CNAIR în implementarea proiectelor de infrastructură
de transport i având în vedere determinarea Guvernului de a nu mai admite
întârzieri în realizarea investi iilor, prim-ministrul Viorica Dăncilă a cerut
ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, revocarea lui Narcis Neaga din func ia
de director general interimar al CNAIR