„Pregătim studenți în domenii prioritare pentru economia României” – Interviu cu prof. univ. dr. Sina Cosmulescu, decan Facultatea de Horticultură

3 3 „Pregătim studenți în domenii prioritare pentru economia României”   Interviu cu prof. univ. dr. Sina Cosmulescu, decan Facultatea de Horticultură poze

„Pregătim studenți în domenii prioritare pentru economia României” – Interviu cu prof. univ. dr. Sina Cosmulescu, decan Facultatea de Horticultură

Bogdan Stoica*: Care sunt punctele tari ale facultății dumneavoastră?

Sina Cosmulescu: Facultatea de Horticultură este o facultate completă, cu 5 programe de licență pe patru domenii prioritare. Faptul că acoperim domeniile Horticultură, Biologie și Ingineria mediului, domenii prioritare pentru economia României, consider că acestea sunt şi puncte forte ale facultăți.

B.S.: Ce abilități, ce competențe dobândesc cei care urmează cursurile acestei facultăți?

S.C.: În primul rând, se pregătesc pentru a fi ingineri horticoli, ingineri peisagisti, ingineri în industria alimentară, biologi și ingineri de mediu, dar capătă competențe și în domenii conexe, cum ar fi protecția plantelor, protecția mediului, științele solului, cercetare în învățământ, servicii, expertiză, analiză de laborator.

B.S.: Ce oportunități oferă facultatea? (angajabilitate, profesii, practică)?

S.C.: Facultatea oferă oportunități largi tinerilor absolvenți. În primul rând, își găsesc un loc de muncă, pentru că piața cere astfel de specialiști, bine cotați, pentru că, în ultimul timp, prin fonduri europene, s-au dezvoltat foarte multe afaceri în acest domeniu şi nu pot fi ținute sub control decât de către specialiștii noștri. În ceea ce privește practica de specialitate, pe parcursul facultății, studenți noștri au posibilitatea să se obișnuiească cu această activitate practică în laboratoarele noastre de cercetare, didactice, în câmpurile de experimente ale facultății  noastre.

4 3 „Pregătim studenți în domenii prioritare pentru economia României”   Interviu cu prof. univ. dr. Sina Cosmulescu, decan Facultatea de Horticultură poze

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

B.S.: La ce concursuri sau proiecte pot participa studenții in cadrul acestei facultății?

S.C.: Studenți sunt implicați în foarte multe proiecte, în primul rând, în activitățile noastre de cercetare curente. Apoi au posibilitatea să obțină burse private de la agenți economici. Foarte mulți agenți economici oferă acestor tineri burse pe parcursul şcolarizării, pentru că își doresc să îi angajeze. Apoi, sunt implicați în fel și fel de activități de cercetare la nivelul studenților: avem concursul Agronomiada, desfășurat din 5 în 5 ani în centrul universitar Craiova, cu cele 5 facultăți de profil din țară, apoi avem Ecotrophelia, concurs pe probleme inovative, şi multe alte concursuri de la care studenți noștri se întorc cu premii şi medalii.

2 9 „Pregătim studenți în domenii prioritare pentru economia României”   Interviu cu prof. univ. dr. Sina Cosmulescu, decan Facultatea de Horticultură poze

B.S.: Ce calități ar trebui să aibă viitori studenți care se înscriu la facultatea aceasta?

S.C.: Să iubească natura, pentru că toate domeniile noastre fac trimitere la ceea ce este plantă, mediu, și să își dorească să lucreze în natură, să iubească frumosul, pentru că inginerii de la specializarea Peisagistică se ocupă cu amenajarea spaţiilor verzi, să iubească știința, pentru că tot cea ce obținem noi necesită un anumit nivel de cunoaștere, să își dorească să se autodepășească.

*Bogdan Stoica este student la Jurnalism, anul I