Prefectura Dolj: Ultimele pregătiri pentru referendum

costea prefect 003 Prefectura Dolj: Ultimele pregătiri pentru referendum poze

Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj informează că, în continuarea acţiunilor întreprinse pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului naţional din data de 29 iulie 2012, au fost verificate toate cele 519 secţii de votare organizate în judeţul Dolj, ocazie cu care nu au fost constate deficienţe. De asemenea au fost predate buletinele de vot şi celelalte materiale necesare votării către secţiile de votare din judeţ, au fost stabilite toate măsurile necesare în vederea predării/preluării proceselor-verbale privind constatarea rezultatelor alegerilor şi a celorlalte materiale folosite în procesul electoral şi a fost instalat grupul electrogen necesar funcţionării staţiei de prelucrare a datelor de pe lângă Biroul Electoral Judeţean Dolj. Totodată au fost completate birourile electorale ale secţiilor de votare cu reprezentanţii partidelor politice parlamentare.
În ceea ce priveşte situaţia acţiunilor ce urmează a fi derulate în continuare până în ziua referendumului, Instituţia Prefectului Judeţului Dolj va asigura urmărirea modului de aplicare a hotărârilor Biroului Electoral Central referitoare atât la exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale a persoanelor netransportabile din cauză de boală sau invaliditate aflate în unităţi sanitare sau de ocrotire socială (Hot. 11/2012), cât şi a persoanelor care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate (Hot. 5/2012). De asemenea, se vor asigura condiţiile pentru transportul proceselor-verbale cu rezultatul referendumului de la Biroul Electoral Judeţean Dolj la Biroul Electoral Central.
Prefectul Judeţului Dolj, Elena Costea, reaminteşte tuturor cetăţenilor judeţului Dolj că, potrivit art.52 din legea 3/2000 cu modificările şi completările ulterioare, împiedicarea prin orice mijloace a liberului exerciţiu al dreptului de a participa la referendum se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi, iar orice tentativă se pedepseşte.
Pe parcursul desfăşurării referendumului naţional, Instituţia Prefectului Judeţului Dolj, împreună cu structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, va asigura ordinea şi liniştea publică în toate localităţile judeţului, precum şi paza secţiilor de votare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului electoral.