Prefectura Dolj: Ședință de Colegiu Prefectural

Colegiul prefectural 16.12.2015, ora 11.00

 

 

1.Informare a Oficiului Județean de Zootehnie Dolj privind stadiul realizării principalilor indicatori de reproducție, în județul Dolj, în cursul anului 2015.

Prezintă: Nuță Andi, şef serviciu Oficiul Județean de Zootehnie Dolj

2.Informare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului privind evoluţia proiectelor publice din județul Dolj reglementate din punct de vedere al protecției mediului.

Prezintă: Mateescu Monica, director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

3. Informare a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Dolj privind monitorizarea operatorilor economici, realizarea programului de multiplicare şi certificarea finală în anul 2015.

Prezintă: Müller Marilena-Ofelia – director executiv, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Dolj

4.Raport al Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane„ regiunea Sud-Vest Oltenia privind gradul de accesare şi absorţie a finanţărilor nerambursabile, în anul 2015, cu evidenţierea datelor pentru judeţul Dolj.

Prezintă: Năstasă  Monica, director Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea resurselor umane regiunea Sud-Vest Oltenia

5. Diverse