Prefectura Dolj: Primarii și secretarii din județ, instruiți pentru alegerile prezidențiale

instruire primari2 Prefectura Dolj: Primarii și secretarii din județ, instruiți pentru alegerile prezidențiale poze

La Prefectura judeţului Dolj a avut loc ședința pentru instruirea primarilor și secretarilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor  pentru Președintele României din anul 2014.

În acest context, prefectul Nicolae Sorin Răducan s-a adresat primarilor şi secretarilor cu rugămintea

să urmărească cu prioritate sarcinile ce reies din Calendarul aprobat prin HG nr. 521/2014, dar și calendarul AEP (Autoritatea Electorală Permanentă).

Conform ordinii de zi, subprefectul Ionel Ciobotea a prezentat primarilor și secretarilor sarcinile ce le revin în vederea organizării și desfășurării în bune condiții a alegerii Președintelui României.

instruire primari3 Prefectura Dolj: Primarii și secretarii din județ, instruiți pentru alegerile prezidențiale poze

Reprezentantul A.E.P. în Biroul  Județean Dolj, Radu Săvulescu a prezentat aspectele importante privind utilizarea Registrului electoral.

Inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, General de brigadă dr. Constantin FLOREA a transmis următoarele informaţii:

„Adunările publice cu caracter electoral (mitingurile) se pot desfăşura conform Legii nr. 60 din 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, aspect reliefat şi de BEC.

Organizatorii sunt obligaţi să declare adunările publice la Primărie cu cel puţin 3 zile înainte de data desfăşurării.

Este nevoie ca personalul de specialitate din cadrul Primăriilor să verifice dacă organizatorii întocmesc corect cererile de avizare conform anexei din Legea nr. 60/1991, iar în caz contrar vor solicita organizatorilor să se conformeze prevederilor legale.

După primirea şi înregistrarea cererii la Primărie, este necesară întocmirea unei adrese către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean pentru constituirea comisiei de avizare.

Necesitatea constituirii comisiei de avizare din primar, secretar, reprezentant al structurii de jandarmi şi reprezentant al structurii de poliţie.

Drepturile primarului de a interzice adunarea publică în condiţiile art. 10 din Legea nr. 60/1991

Interdicţia privind consumul de băuturi alcoolice în zona în care se desfăşoară adunările publice şi modul de punere în aplicare a acesteia.

A nu se face confuzii între adunările publice ce se declară şi adunările publice care nu se declară aşa cum sunt prevăzute în art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 60/1991.

Elemente legate de punerea în aplicare a art. 5 din Legea nr. 60/1991”.

 

 

 

„Luni 15 septembrie are loc deschiderea anului școlar 2014 – 2015. Prin ordin al Prefectului reprezentanți ai Instituției Prefectului,  Inspectoratului Școlar și Direcției de Sănătate Publică – Control în Sănătate Publică au verificat stadiul pregătirii unităților de învățământ. Cunoașteți neajunsurile și vă rog să insistați pentru înlăturarea lor.

Nu neglijați campania agricolă de toamnă – sunt multe lucrări de făcut și nu trebuie să vă fie indiferent

acest aspect.

Intensificați activitatea de promovare a fondurilor europene.

Ne interesează dezvoltarea economică rurală, a infrastructurii, alimentării cu apă, mica industrie.

Fiți aproape de educație,  învățământul fiind foarte important pentru formarea tinerilor.

Apropiați-vă colaboratorii – școala, biserica, poliția, împreună puteți înfăptui cele propuse.

Am emis mai multe Ordine ale Prefectului în ultima perioadă cu valabilitate și pentru localitățile dumneavoastră.

Am sprijinit cât am putut pornirea stațiilor pentru canalele de desecare pentru a evita și preveni inundații la gospodăriile populației, în primul rând, și a infrastructurii.

Am emis în data de 10.09.2014 un Ordin pentru punerea în aplicare a Planului de măsuri pentru evitarea propagării bolii la rumegătoare – boala ,,limbii albastre”. Ordinul Prefectului a fost transmis în cursul zilei de 10.09.2014 prin rețeaua intranet. Veți analiza Planul de măsuri și veți observa că se restricționează circulația rumegătoarelor și se vor închide târgurile până la data de 05.10.2014.

Atenție la pregătirea pentru iarnă, asigurarea combustibilului pentru școli și aprovizionarea  cu material antiderapant pentru a acționa pentru degajarea drumurilor când situația o impune.

Ştiu că sunt multe problemele, dar sunt sigur că veți răspunde cu maximă responsabilitate pentru a le rezolva”. a declarat în finalul întâlnirii Nicolae Sorin Răducan, prefectul Judeţului Dolj.

 

 

 

Biroul de presă

INSTITUŢIA PREFECTULUI  JUDEŢULUI DOLJ

INSTRUIREA

PRIMARILOR ŞI SECRETARILOR

UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE

cu privire la sarcinile ce le revin în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a Alegerilor pentru Președintele României din data de 2 noiembrie 2014

 

 

Ziua de organizare a Alegerilor pentru Președintele Românieieste DUMINICĂ, 2 noiembrie 2014 conform Hotărârii Guvernului nr.520/2014.

Potrivit HG nr.521/2014de aprobare a Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2014, în situația organizării unui al doilea tur de scrutin alegerile vor avea loc în data de 16noiembrie 2014.

 

Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00.

 

În acest sens, Guvernul României a aprobat un set de acte normative menite să aducă clarificări privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Actele normative pot fi consultate la adresa http://www.bec2014.ro – secțiunea Legislație.

 

Conform art. 1 alin. (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și art. 36 alin. (1) din Constituția României, republicată AU DREPTUL LA UN SINGUR VOT cetăţenii cu vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

 

NU AU DREPT DE VOT

 • debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale.

 

DOCUMENTELE ÎN BAZA CĂRORA SE POATE EXERCITA DREPTUL DE VOT

La alegerile pentru Președintele României conform art. 2 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare dreptul de vot se exercită pe baza actului de identitate, valabil în ziua votării, adică:cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar – în cazul elevilor din şcolile militare.Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic, paşaportul simplu temporar şi titlul de călătorie pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români care votează în străinătate sau de cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care votează în România.

 

ATENŢIE! NU SE UTILIZEAZĂ CĂRŢILE DE ALEGĂTOR !

 

Alegătorii votează la secţia de votare unde sunt arondaţi potrivit domiciliului.

Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare într-un tabel.

 

EXCEPȚIE:

 •  Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.

 

LISTELE ELECTORALE

La alegerile pentru Președintele României din anul 2014 se folosesc următoarele tipuri de liste electorale:

 • liste electorale permanente şi copii de pe listele electorale permanente
 • tabele electorale

 

LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

 1. Se întocmesc și se tipăresc de către primari, pe baza datelor și informațiilor cuprinse în Registrul electoral – art. 26 alin.(1) din Legea nr. 35/2008, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Listele electorale permanente se întocmesc și se tipăresc, cel mai târziu la data de 17 SEPTEMBRIE 2014, într-un singur exemplar, se semnează de primar și de secretarul unității administrativ-teritoriale și se păstrează într-un registru special cu file detașabile de secretarul unității administrativ-teritoriale.

 

ATENŢIE!

După tipărirea listelor electorale permanente de către primari, orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primării se predau spre topire operatorilor economici specializaţi.

 

În termen de 10 zile de la tipărirea listelor electorale permanente – cel mai târziu 26 SEPTEMBRIE 2014, primarul este obligat să pună la dispoziția competitorilor electorali, la cererea și pe cheltuiala acestora, copii (XEROX) ale listelor electorale permanente.

Alegătorii au dreptul să verifice înscrierea în listele electorale. Întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror alte erori din liste se fac la primarul localităţii, acesta fiind obligat să se pronunţe, prin dispoziţie, în cel mult 3 zile de la înregistrare.

Contestaţiile împotriva dispoziţiilor date se depun în termen de 5 zile de la comunicare şi se soluţionează, în cel mult 3 zile de la înregistrare, de către judecătoria în a cărei rază teritorială domiciliază alegătorul.

 

Primarul este obligat să comunice Autorităţii Electorale Permanente orice modificare în listele electorale.

 

COPIILE DE PE  LISTELE ELECTORALE PERMANENTE

Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc, se tipăresc şi se pun la dispoziţia birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform Legii nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare și art. 8 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Copiile de pe listele electorale permanente se întocmesc de către primari în două exemplare, până cel mai târziu 31 OCTOMBRIE 2014, se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

Un exemplar se păstrează de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, iar un exemplar se predă birourilor electorale ale secţiilor de votare, în preziua votării.

Primarii comunică modificările intervenite după predarea copiilor de pe listele electorale permanente către birourile electorale ale secțiilor de votare Autorităţii Electorale Permanente şi biroului electoral al secţiei de votare în termen de 24 de ore.

ATENȚIE!

PRIMARII vor lua toate măsurile necesare în vederea TIPĂRIRII:

 • listelor electorale permanente – 1 exemplar
 • copiilor listelor electorale permanente – 2 exemplare

 

PRIMARII trebuie să asigure existența următoarelor resurse :

 • Umane  –  operator/operatori în Registrul electoral
 • Materiale – echipamente IT (PC, imprimantă, conexiune internet, etc.)

– consumabile (toner, hârtie, plicuri, etc.)

 

Materialele consumabile necesare tipăririi listelor electorale permanente și a copiilor de pe listele electorale  permanente se asigură de către instituțiile prefectului.

 

TABELELE ELECTORALE

Sunt înscrise într-un tabel, de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, următoarele categorii de persoane:

–       Alegătorii care se prezintă la vot şi fac dovada cu actul de identitate că domiciliază în raza teritorială a secţiei de votare respective, însă au fost omişi din copia listei electorale permanente;

–        Membrii biroului electoral al secţiei de votare, persoanele însărcinate cu menţinerea ordinii şi care nu sunt înscrise în copia listei electorale permanente din acea secţie;

–       Alegătorii care în ziua votării se află în altă comună, oraş sau municipiu decât cel de domiciliu;

–       Alegătorii care votează la secţiile de votare din străinătate.

 

 

Într-un alt tabel sunt înscriși, de către președintele biroului electoral al secției de votare:

–  Alegătorii care își exercită dreptul de vot  prin intermediul urnei speciale.

 

LOCURILE SPECIALE PENTRU AFIŞAJ ELECTORAL

-Primarii sunt obligaţi ca după data expirării termenului de depunere a candidaturilor, dar până la rămânerea definitivă a acestora – cel mai târziu la data de 27 SEPTEMBRIE 2014 –  să stabilească, prin dispoziţie, care se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, locuri speciale pentru afişajul electoral, ţinând seama de numărul candidaţilor.

– Locurile speciale pentru afişaj trebuie să fie stabilite în locuri publice frecventate de cetăţeni, astfel încât să poată fi folosite fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective.

– În prealabil, primarii sunt obligaţi să asigure înlăturarea din spaţiul public a oricăror materiale de propagandă electorală rămase de la campaniile electorale precedente.

– Locurile speciale pentru afişaj electoral pot fi folosite numai de candidaţii la funcţia de preşedinte şi de partidele care i-au propus.

– Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiş electoral. Un afiş electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

– Primarul, cu sprijinul organelor de ordine publică, este obligat să asigure integritatea panourilor, afişelor electorale şi a altor materiale de propagandă electorală amplasate în locuri autorizate.

– Primarii pot aproba instalarea pe domeniul public de către candidaţi şi, după caz, de către partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale care îi susţin a unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale de propagandă electorală, dacă prin amplasarea lor nu se instituie restricţii de circulaţie rutieră sau pietonală.

 

DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE

Delimitarea secțiilor de votare din țară și stabilirea sediilor acestora se actualizează anual până cel mai târziu la data de 1 martie, de către primari, prin dispoziție, fără ca acestea să poată depăși limitele teritoriale ale colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților.

 

După data de 1 martie a fiecărui an, modificările pot fi efectuate numai cu avizul de conformitate al Autorității Electorale Permanente.

 

Modificarea delimitării secțiilor de votare, în perioada 2 martie – 31 decembrie a fiecărui an, conform Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 6/2014, se poate realiza numai în următoarele cazuri:

ü  apariția, desființarea sau redenumirea arterelor;

ü  emiterea de acte de identitate cuprinzând adrese de domiciliu noi;

ü  emiterea de dovezi de reședință cuprinzând adrese de reședință noi;

ü  scăderea sau creșterea numărului de alegători sub sau peste 2000;

ü  modificarea limitelor colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților;

ü  insuficiența resurselor necesare dotării sau funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora.

 

Schimbarea sediului unei secții de votare, în perioada 2 martie – 31 decembrie a fiecărui an, se poate realiza numai dacă situația juridică sau de fapt a imobilului nu mai permite organizarea unei secții de votare în cazul organizării de alegeri, precum și în cazuri de forță majoră.

 

În vederea emiterii avizului de conformitate, primarul unității          administrativ-teritoriale transmite Autorității Electorale Permanente, prin poștă, fax sau e-mail, următoarele documente:

1. proiectul de dispoziție privind modificarea delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora;

2. fișa tehnică (anexă la Hotărârea AEP nr. 6/2014), în format editabil.

 

Proiectul de dispoziție trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

ü  descrierea situației care reclamă modificarea delimitării secției de votare și/sau a sediului acestuia;

ü  propunerea de modificare a delimitării ori noul sediu al secției de votare, după caz:

ü  numărul de alegători arondați la secția de votare, în cazul în care acesta se modifică;

ü  mențiuni referitoare la încadrarea în criteriile prevăzute de dispozițiile legal aplicabile;

ü  numărul colegiului uninominal pentru alegerea Camerei Deputaților în care se încadrează secția de votare.

 

Cu cel puțin 30 de zile înaintea datei alegerilor – 3 OCTOMBRIE 2014 – primarii, cu sprijinul prefecților, vor aduce la cunoștință publică delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare, prin publicații care indică inclusiv data și locul de desfășurare a votării.

Aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării secțiilor de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării se realizează prin următoarele modalități:

a) prin afișare pe site-ul primăriei, acolo unde acesta există și pe site-ul instituției prefectului;

b) prin publicații afișate la sediul primăriei, sediile altor instituții publice locale și în alte locuri publice frecventate de cetățeni (modalitate obligatorie);

c) prin publicații afișate la sediul secțiilor de votare (modalitate obligatorie);

d) prin mass-media scrisă și audiovizuală, precum și prin orice alt mijloc de publicitate.

 

AMENAJAREA SECŢIILOR DE VOTARE

Potrivit art. 10 (4) din HG nr. 706/2014, pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza bunurile materiale recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.

 • Localul secției de votare se amenajează astfel încât să asigure condiții corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot și respectarea caracterului oficial și solemn al procesului electoral.
 • În imobilele în care se amenajează spații destinate desfășurării votării trebuie să existe energie electrică, grup sanitar. Grupurile sanitare trebuie igienizate și aerisite.
 • Încăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate și menținute în stare de curățenie urmând ca în funcție de condițiile atmosferice să se asigure confortul  termic necesar.
 • Fiecare secţie de votare trebuie să aibă un număr suficient de cabine şi urne fixe.
 • În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. 
 • Cabinele şi urnele trebuie aşezate în aceeaşi încăpere în care se află biroul electoral al secţiei de votare.
 • Pregătirea cabinelor şi a urnelor de vot (fixă, mobilă) vor fi asigurate de către primari.
 • În ceea ce privesc urnele fixe, se interzice ca acestea să fie confecţionate din carton sau oricare alt material uşor degradabil pentru a înlătura oricare suspiciune în ceea ce priveşte asigurarea integrităţii buletinelor de vot.
 • Veţi asigura dotarea secției de votare – mese, feţe de masă, scaune precum și montarea indicatoarelor “SPRE SECŢIA DE VOTARE NR____“.
 • Veţi emite dispoziţii privind interzicerea comercializării  şi consumului de băuturi alcoolice, în ziua votării, între orele 7,00 – 21,00 în spaţiul de protecţie al secţiei de votare (pe raza a 500 de metri de secţia de votare).
 • Veţi asigura mijloace de transport pentru ridicarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare votării.
 • Veţi asigura mijloace de transport pentru deplasarea în localitate cu urna mobilă, pentru toate secţiile de votare.
 • Veţi asigura mijloace de transport pentru predarea documentelor cu  rezultatele votării.

ATENŢIE:

Veți efectua un inventar al materialelor existente, pentru a vă asigura că acestea sunt în bună stare şi pot fi folosite pentru organizarea secţiilor de votare.

Nu se vor amenaja secţii de votare în spaţii care fac parte din unităţile de asistenţă medicală cu paturi sau de asistenţă medicală primară şi ambulatorie de specialitate.

 

 

 

SUSŢINEREA FINANCIARĂ A ACTIVITĂŢILOR DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ALEGERILOR

Potrivit HG nr. 705/2014, art.1 (2) sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Președintele României se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorității Electorale Permanente, al Serviciului de Telecomunicații Speciale și ale Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Național de Statistică.

Ministerul Afacerilor Interne va asigura tipărirea buletinelor de vot, a tabelelor electorale, confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT” şi a timbrelor autocolante.

Din sumele repartizate de către Ministerul Afacerilor Interne, Instituţia Prefectului va asigura achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a celorlalte materiale necesare votării.

Cheltuielile privind asigurarea serviciilor de telefonie şi de comunicaţii între birourile electorale ale secţiilor de votare şi biroul electoral judeţean se suportă din bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare precum şi a cheltuielilor de protocol se asigură din bugetul Ministerului Afacerilor Interne, prin Instituţia Prefectului, după cum urmează:

a) preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora – 85 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile pentru primul tur și 4 zile pentru cel de-al doilea tur.

b) ceilalţi membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare – 65 lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 3 zile pentru primul tur și 2 zile pentru cel de-al doilea tur.

ATENŢIE

HG nr. 705/2014 nu prevede acordarea de indemnizaţii personalului tehnic auxiliar care participă la efectuarea operaţiunilor generate de activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Veniturile din indemnizaţii se vor impozita conform prevederilor legale în vigoare.

Membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalului Ministerului Afacerilor Interne aflat în misiune de pază la aceste birouri, li se asigură în ziua votării 10 lei de persoană pentru băuturi răcoritoare, cafea și gustări. Sumele vor fi acordate primarilor, pe bază de dispoziţie de plată,  de către Instituţia Prefectului.

 

PREFECT

NICOLAE SORIN RĂDUCAN

 

                                                 

    SUBPREFECT

IONEL CIOBOTEA                                                       Șef serviciul juridic

                                                                                      Eugen Marinescu

 

                                                                                                                  Întocmit,                                                                                                                                              consilier superior Mirela Tudosie

consilier juridic Marian Mirea

 

 

Actele normative care stabilesc cadrul juridic necesar pentru

organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României

din data de 2 noiembrie 2014

 

 

& Constituția României, republicată;

& Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

& Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului, cu modificările și completările ulterioare;

& Hotărârea Guvernului nr. 520/2014 privind stabilirea datei alegerilor pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 705/2014 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 706/2014 privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 707/2014 pentru aprobarea modelului, dimensiunilor și a condițiilor de tipărire ale buletinului de vot care va fi folosit la alegerile pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 708/2014 privind modelul, condițiile de tipărire, de gestionare și de utilizare a timbrului autocolant la alegerile pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 709/2014 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, a modelelor tabelelor electorale și a modelului declarației pe propria răspundere care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 710/2014 pentru aprobarea modelelor ștampilelor birourilor electorale, a modelului ștampilei de control a secțiilor de votare și a modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT” care vor fi folosite la alegerile pentru Președintele României din anul 2014;

& Hotărârea Guvernului nr. 711/2014 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale de consemnare și centralizare a rezultatelor votării pentru alegerea Președintelui României din anul 2014;

& Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 4/2008 privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească localurile secțiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului;

& Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 2/2012 pentru aprobarea actualizării delimitării colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului;

& Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 5/2014 privind aducerea la cunoștință publică a delimitării și numerotării fiecărei secții de votare, precum și a locurilor de desfășurare a votării;

& Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 6/2014 privind emiterea avizului de conformitate în cazul modificării delimitării secțiilor de votare și/sau a sediilor acestora după data de 1 martie a fiecărui an.

 

NOTĂ: Textul actelor normative menționate mai sus poate fi descărcat de pe site-ul Autorității Electorale Permanente: www.roaep.ro la secțiunea Legislație electorală  sau de pe site-ul Biroului Electoral Central: www.bec2014.ro la secțiunea Legislație.