Prefectura Dolj: PRECIZĂRI privind aplicarea Legii nr. 165/2013. Se impune finalizarea inventarierii terenurilor până la sfârșitul lunii aprilie

Având în vedere activitățile administrativ-electorale care vor ocupa agenda primarilor și secretarilor în perioada aprilie – mai prin organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European și alegeri locale parțiale se impune finalizarea inventarierii terenurilor până la sfârșitul lunii aprilie.

Astfel, cele 62 de unitățile administrativ-teritoriale care au depus documentațiile și care nu au fost avizate de către O.C.P.I. au obligativitatea să le refacă conform motivărilor transmise de O.C.P.I. Dolj într-un termen scurt, iar cei care nu le-au depus până în acest moment au obligaţia să le finalizeze în mod corect în conformitate cu ultimele precizări ale organismelor interministeriale și să le depună spre avizare.

Aceste centralizări trebuie finalizate întrucât după alegerile pentru Parlamentul European și perioada de vacanță parlamentară se vor aplica prevederile Ordonanței de Urgență nr. 8/2014 care prevede în capitolul XIX cofinanțarea de 6 lei / ha. pentru sprijinirea unităților administrativ-teritoriale în vederea întocmirii situațiile prevăzute de Legea nr. 165/2013.

Suma destinată cofinanţării prevăzute la alin. (1) se calculează în cuantum fix de 6 lei per hectar pentru toată suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale şi este virată de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în limita fondurilor disponibile, în contul unităţii administrativ-teritoriale. Virarea sumei se face la data încheierii acţiunii de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate de pe întreaga unitate administrativ-teritorială, cu condiţia ca documentaţia să fie avizată de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară şi în ordinea priorităţilor stabilite de către prefect.

Totodată se impune luarea măsurilor necesare pentru întocmirea situațiilor solicitate de O.C.P.I. prin adresa nr. 935/21.02.2014 privind suprafețele de teren necesare finalizării procesului de restituire a terenurilor.