Prefectura Dolj: ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI LĂRGITE A COLEGIULUI PREFECTURAL CU PARTICIPAREA PRIMARILOR DIN JUDEŢUL DOLJ

                                            ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI  LĂRGITE A COLEGIULUI  PREFECTURAL CU PARTICIPAREA PRIMARILOR DIN JUDEŢUL DOLJ

          24.07.2015, ora 1000

 

1. Raport al Inspectoratului de Poliție al Județului Dolj privind asigurarea protecţiei unităţilor de învăţământ şcolar, a siguranţei elevilor şi a personalului didactic în semestrul I 2015.

Prezintă: Nicolescu Constantin – inspector şef, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dolj

 2. Informare a Inspectoratului de Construcții Dolj privind obligațiile ce revin unităților administrativ – teritoriale în procesul de autorizare a executării construcțiilor și urmărirea aplicării prevederilor Legii nr. 50/1991.

Prezintă: Rotaru Aurel, director Inspectoratul Regional  în Construcţii Sud – Vest Oltenia

 3. Informare a Agenției de Mediu Dolj privind evoluţia implementării proiectului „Elaborarea planului de management pentru situl Natura 2000 ROSPA0135 „Nisipurile de la Dăbuleni” (în calitate de beneficiar).

Prezintă: Mateescu Monica, director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj

 4. Informare a Autorității Electorale Permanente – filiala Dolj privind atribuțiile ce revin autorităților publice locale în utilizarea Registrului Electoral și  aplicarea legislației electorale.

Prezintă: Florea Floris Toni, consilier parlamentar A.E.P – Biroul județean Dolj

 5. Diverse

 5.1. Informare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj privind aplicarea Planului de măsuri pentru apărarea împotriva incendiilor

  5.2. Informare a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură – Centrul Judeţean Dolj privind stadiul implementării măsurilor în cadrul PNDR  

2014 – 2020

5.3 Măsuri pe termen scurt privind implementarea Legii nr. 165/2013 pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România