Prefectura Dolj: Mesaj de Ziua Craiovei al prefectului Elena Costea

cioboteacosteaiovan Prefectura Dolj: Mesaj de Ziua Craiovei al prefectului Elena Costea poze

1 iunie 1475 – prima atestare a Craiovei a fost înscrisă într-un hrisov al Domnului Laiotă Basarab. De atunci cetatea a cunoscut numeroase schimbări, a rezistat tuturor vicisitudinilor vremurilor, a trecut prin războaie, cutremure, ciumă, despotism. A trecut peste toate, renăscând, de fiecare dată, din cenuşă, precum pasărea Pheonix, mai frumoasă, mai înfloritoare.
Craiova a fost Cetate a Banilor, Craiova a fost capitală a Ţării Româneşti, Craiova a fost bază militară pentru pandurii lui Tudor, a fost cel mai important loc al schimburilor din zonă, un nod comercial, administrativ şi cultural de prim rang.
Intelectualitatea Craiovei a ocupat întotdeauna un loc important atât în viaţa cetăţii cât şi a întregii ţări, corpul profesoral al Şcolii Centrale din Craiova, în frunte cu Ioan Maiorescu, având un rol deosebit de important în pregătirea şi desfăşurarea revoluţiei paşoptiste. Craiova a fost ales drept loc de întrunire a guvernului provizoriu și prima capitală a revoluţionarilor paşoptişti.
În Craiova s-a scris istoria şi în 1913 când în timpul Guvernului Titu Maiorescu a fost semnat tratatul de pace prin care s-a încheiat Războiul balcanic. Tratatul este cunoscut în istorie drept „Pacea de la Craiova”.
50 de ani mai târziu, Craiova a devenit un puternic centru industrial în care s-a dezvoltat industria constructoare de maşini şi utilaje, de avioane, industria chimică, alimentară, industria electrotehnică, industria energetică.
Şi astăzi Craiova este înscrisă pe harta principalelor centre economice, culturale, universitare ale ţării. În ultimii ani Municipiul s-a dezvoltat cu paşi mărunţi, dar siguri, şi a intrat în atenţia investitorilor care doresc să rămână aici, contribuind la dezvoltarea economică şi socială a Craiovei. În ultimii ani şi înfăţişarea oraşului a suferit transformări, devenind un loc în care ne place să locuim, să muncim, să trăim.
Astăzi, în ziua Sfântului Mare Mucenic Dumitru, Izvorâtorul de Mir şi Făcătorul de Mininuni, patronul spiritual al Craiovei, ne bucurăm cu toţii de sărbătoarea oraşului nostru şi felicit conducerea Primăriei Municipiului Craiova pentru că a continuat tradiţia. Sunt convinsă că actuala administraţie locală, cu tact, diplomaţie şi profesionalism, va duce mai departe istoria Cetăţii Banilor.
La mulţi ani Craiova, la mulţi ani craioveni!

Prefectul Judeţului Dolj
Prof. Elena Costea

Instituţia Prefectului-Judeţul Dolj-Biroul de Presă